Sobsilex

Əsas akrilik kopolimer + silikon
Durulaşdırıcı su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 140 +/- 10
Qatı maddə % 64 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,56 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 9-11 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toz quruma - 1-2 saatSərt quruma - 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 10 lt, 25 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan