Sobmatik

Əsas akril kopolimer
İncəltici su
Rəng kataloq
Viskositi (250 С-də) 70 +/- 10
Qatı maddə % 55-60
Qatılıq (200 С-də) 1,32 +/- 1,45 gr / ml
Sərfiyyat kataloq
Quruma müddəti (250 С-də) toxunmaq üçün quruma - 30 dəq tam quruma - 24 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0.05 ml, 0.3 ml, 0.6 ml
İstehsalçı "Rəmzi-S" MMC Azərbayan