Soblux

Əsas alkid
İncəltici white-spirits
Rəng
Viskozite (250С-də) 600 +/- 50
Qatı maddə % 71 +/- 1
Yoğunluq (200С-də) 1,19 + 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 12-15 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) toxunmaq üçün quruma müddəti- 1-2 saat toz hopmaması üçün quruma - 2-3 saat tam quruma - 8-10 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 90
Saxlama müddəti 2 yıl
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı "Rəmzi-S" MMC Azərbaycan