Sobbinder

Əsas akrilik kopolimer
İncəltici su
Rəng şeffaf
Viskozite (250 С-də) 30 +/- 10
Qatı maddə % 36 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,01 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 25-40 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) 1 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 1 lt, 4 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan