Selülozik Parlak Vernik

Əsas nitroselüloz
İncəltici selülozik həlledici
Rəng şəffaf
Viskozite (250 С-də) 100 +/- 10
Qatı maddə % 27 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 0,93 + 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 10-12 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma - 5-10 dəqiqə Toz hopmaması üçün quruma - 15-20 dəqiqəTam quruma – 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 91
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan