Selülozik Parlaq Boya

Əsas nitrocellulozik/alkid
İnceltici selülozik tiner
Renk katalog
Viskozite (250С-de) 500 +/- 50
Katı madde % 28 - % 45
Yoğunluk (200С-de) 0,95 +/- 1,25 gr / ml
Sarfiyat 8-10 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) toxunmaq üçün quruma müddəti - 5-10 dəqiqə toz hopmaması üçün quruma müddəti - 15-20 dəqiqə tam quruma- 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 90
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt
İstehsalçı "Rəmzi-S" MMC Azərbaycan