Dekor

Əsas akril kopolimer
Viskozite su
Rəng kataloq
Qatı maddə % 85 +/- 1
Yoğunluq (200 C-də) 1,65 +/- 1,9 gr / ml
Sərfiyyat böyük qranullar - 4-6 m2 / 25 kq
orta qranullar - 6-8 m2 / 25 kq
kiçik qranullar - 8-10 m2 / 25 kq
Qurumua müddəti ( 250 С-də) 24-48 saat
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 25 kq
İstehsalçı "Rəmzi-S" MMC Azərbaycan