MƏHSUL

Aluminyum Boya

Ətraflı

Təsvir

Hidrokarbon bağlayıcı əsaslı, yüksək istiliyə dayanıqlı, alüminium dənələri piqment olaraq istifadə edilən sonqat boyadır.

Daha çox

Aluminyum Boya

Əsas hidrokarbon
Rəng alüminium
Viskozite (250 С-də) 20 + 5
Qatı maddə % 35 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 0,95 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 15-20 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma  – 5-10 dəqiqə
Tam quruma – 3-4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 40 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Aluminyum Boya

Özəllikləri

Tətbiq edildiyi səthə mükəmməl bir yapışqanlıq göstərir və örtücülüyü yüksəkdir, asan sürülür. Tez quruyur və ultrabənövşəyi şüaları əks etdirir.

Tətbiq edildiyi sahələr

Qızdırıcı və buxar qazanları, soba və istilik verın digər sistemlərin boruları, körpülər, dirəklər, petrol çənlərinin üst hissələri, barmaqlıqlar kimi metal səthlərdə günənilir şəkildə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobalumin çəkiləcəyi səth hər cür kir, yağ və pasdan tamamən təmizlənməlidir. Tətbiq edilməmişdən əvvəl qarıştırılmalı və bu sırada 5 dəqiqədə kiçik bir qarışdırma edilməlidir.Sobalumin istifadəyə hazır viskozitədədir. Sürülmə fırça və ya tapança ilə edilə bilinir.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 Uşaqlardan tutun.
 • S 3/7/9 Qabı, qapalı şəkildə, sərin və havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.
 • S16 Alışdırıcılardan uzaq tutun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R10 Asanlıqla alovlana bilir. Parlaqlıq nöqtəsi + 30°C(R 20)
 • S 37/39 Use protective clothes, gloves, glass and mask when applying
 • R 20 Harmful by inhalation.
 • R 36 Irritates when splashed into eyes.
 • S 51 Use only in well ventilated areas.

Antipas

Ətraflı

Təsvir

Alkid bağlayıcı əsaslı, paslanmaya qarşı metalı qoruyan, yüksək keyfiyyətli bir astar boyadır.

Daha çox

Antipas

Əsas alkid
İncəltici Sintetik həlledici
Rəng
Viskozite (250 С-də) 500 +/- 50
Qatı maddə % 81 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,6 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 11-13 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma  – 30 dəqiqəToz hopmaması üçün quruma – 2 saat
Tam quruma – 8-10 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 8 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Antipas

Özəllikləri

Tətbiq edildiyi səthə mükəmməl bir yapışma göstərir. Nəm, su və tuzlu suya qarşı dayanıqlıdır, asan çəkilir və tez quruyur.

Tətbiq edildiyi sahələr

İç və çöl, hər cür metal səthlərdə istifade edilir. İstenildikdə taxta səthlərdə də astar boya olaraq istifad edilə bilər.

Tətbiq üsulları

Antipas çəkiləcək metal səthlər pas, yağ, toz, köhnəlmiş boya qalıqları kimi yapışmaya əngəl ola biləcək hər cür maddədən təmizlənməlidir. Antipas fırça və rulo ilə tətbiq edilmələrdə 15-20%, pistolet ilə % 20-25 Sin-həlledici ilə incəltilməli, yaxşıca qarışdırılmalı və iki qat olaraq çəkilməlidir. Qatlar arası gözləmə müddəti 6-8 saatdır.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların olduğu sahələrdən uzaq tutun.
 • S 16 – Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.
 • S 3/7/9 – Qabı, bağlanmış halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Asanlıqla alovlana bilir. Parlaqlıq nöqtəsi +44 C.
 • R 20/21/22 – Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

Aquagloss

Ətraflı

Təsvir

Aquagloss xarici işlər üçün istifadə olunan 100% təbii akril polimer əsaslı yüksək keyfiyyətli emulsiyadır.

Daha çox

Aquagloss

Boyanın qalınlığı və yayılma dərəcəsi Minimum Maksimum Tövsiyə olunur
Boyanın qalınlığı, quru (μm) 25 35 30
Boyanın qalınlığı, nəmli (μm) 65 92 80
Nəzəri yayılma dərəcəsi (m²/l) 10.8 15 12.6

Aquagloss

Özəllikləri

Aquagloss xarici işlər üçün istifadə olunan 100% təbii akril polimer əsaslı yüksək keyfiyyətli emulsiyadır. Xüsusi struktura malik olmaqla, beton səthi kabonizasiyadan qoruyur. Piqmentlərin ultrabənövşəyi müqaviməti olduğuna görə rəng itmir. Akril birləşmə xüsusiyyətlərinə görə səthə mat, yarım mat və parlaq görünüş verir və uzunmüddətli saturasiya ilə təmin edir.

Tətbiq etmə sahələri

Xarici divarların dekorasiyası və müdafiəsi üçün ideal hesab olunur. Astar qatında, eyni zamanda tekstura fasad işlərində sonuncu örtük kimi istifadə edilə bilər. Daxili və karbonizasiyalı divarlarının rənglənməsi üçün örtükdən istifadə oluna bilər.

Fiziki xüsusiyyətləri

Rəng                                                      Can be painted with Multicolor (çoxrəngli) sistemi ilə rənglənə bilər.

Quru qalıq (çəki %)                                                         38±2

Parlaqlıq                                                                               parıltı

Səthin hazırlanması

Rənglənəcək səth rənglənməzdən əvvəl tozdan, çirkdən və dağıntılardan təmizlənməlidir. Yapışmanın qarşısını alan bütün maddələr aradan qaldırılmalıdır. Köhnə boya qalıqları və tozlu hissəciklər qaşov ilə təmizlənməlidir.

Rəngləmə qaydaları

Səthin temperaturu 10° C olmalıdır. Rütubət göstəricisi səthdə ölçülməlidir. Tətbiqetmə zamanı betonun nisbi rütubəti 4% olmalıdır. Betonun bərkimə prosesində, yağlı, kimyəvi maddələrdən və mexaniki təsirlərdən uzaq durmaq lazımdır.

 

 

Tətbiq etmə metodu

Sprey                   Havasız spreydən istifadə edilə bilər

Fırça                   Müvafiqdir

Diyircək               Müvafiqdir

Tətbiqetmə tövsiyələri

Durulaşdırıcı               Su

Havasız spreyin təlimatlandırıcı məlumatları

Lülə hissənin təzyiqi    140 – 190 kq/sm³

Lülənin ucluğu               0.021’’ – 0.027’’

Çiləmə bucağı                65º – 80º

Filtr                                   Filtrlərin təmiz olduğundan əmin olun

Quruma müddəti

Quruma müddəti hava şəraitindən, çəkilən qatın qalınlığından və qatların sayından asılıdır. Hava temperaturuna əsaslanan təqribi quruma müddəti aşağıdakı cədvəldə göstərilib.

– Rənglənəcək ərazi ventilyasiya edilməlidir. (Açıq hava və ya sərbəst hava sirkulyasiyası)

– Boya tövsiyə edilən qalınlıqda çəkilməlidir

– Birinci qat neytral səthə çəkilməlidir.

– Nisbi rütubət 70% olmalıdır.

Hava temperature                             10ºC    23ºC    40ºC

Yüksək quruma                                   12 saat   6 saat  2 saat

Tam quruma                                       16 saat   8 saat   4 saat

İkinci qat, min                                       12 saat  6 saat  2 saat

Saxlama qaydaları

Boya quru, sərin və hava keçiriciliyi yüksək olan ərazilərdə. qığılcımın yaranma ehtimalının olmadığı aşağı temperaturlu ərazilərdə saxlanmaldır.

Qablaşdırma növləri

2.5 l, 7.5 l və 15 l polad konteynerlərdə istehsal olunur.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları

Qablaşdırmanın üzərində göstərilən qaydalara əməl edin. Məhsulu qığılcımın yaranma ehtimalının olmadığı aşağı temperaturlu ərazilərdə saxlayın. Hava keçiriciliyi yüksək olan ərazilərdə istifadə edin. Boya dərinizə düşdükdə, müvafiq həlledici ilə təmizləyin, sonra isə su və sabun ilə yuyun. Gözə düşdükdə isə, çolu su ilə yuyun və ehtiyac olduqda, tibbi vasitələrdən istifadə edin.

Beyaz Tutkal

Ətraflı

Təsvir

Polivinil laçetat əsalı ağ mebel yapışdırıcısıdır.

Daha çox

Beyaz Tutkal

Əsas PVA
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 150 +/- 50
Qatı maddə % 33 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,35 +/- 1 gr / ml
Sərfiyyat 1-1,5 kg / m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma  – 1-3 saatTam quruma – 24 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 1kg, 3kg, 10 kg, 20 kg
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

Beyaz Tutkal

Özəllikləri

Tərkibində sintetik helledici olmayan ,sağlamlığa zərərsiz ,yüksək yapışqanlığa malik bir yapışdırıcıdır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Kağız, karton və taxta materiallarının yapışdırılmasında istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

İstifadə etməzdən öncə səthin üzərindəki yağ, toz, kir və yapışmaya mane ola biləcəklərdən təmizləyin. Səthin üzəri quru və təmiz olmalıdır. Yaöışqanı istifadə etməzdən öncə qarışdırın və kağız-karton material üzərinə nazik qat olaraq, taxta materiallar üzərinə isə qalın qat olaraq çəkin. Yapışdırdıqdan sonra səthin üzərinə ağır material qoyun.

Saxlama şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 0 C altında və +35 C üzərində olmayan mühitlərdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafizə edin, donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

Dekor

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer əsaslı mərmər hissəciklərdən ibarət dekorativ örtük. Binanın xarici və daxili hissələrinin boyanmasında istifadə edilir.

Daha çox

Dekor

Əsas akril kopolimer
Viskozite su
Rəng kataloq
Qatı maddə % 85 +/- 1
Yoğunluq (200 C-də) 1,65 +/- 1,9 gr / ml
Sərfiyyat böyük qranullar – 4-6 m2 / 25 kq
orta qranullar – 6-8 m2 / 25 kq
kiçik qranullar – 8-10 m2 / 25 kq
Qurumua müddəti ( 250 С-də) 24-48 saat
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 25 kq
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Dekor

Özəllikləri

Hər cür səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır.Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər cür hava şərtlərinə, dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı son dərəcə dözümlüdür. Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır və tez bir vaxtda quruyur, asan tətbiq edilir, rəngləri solmur.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların daxili və xarici hissələrində beton, taxta və panel səthlərdə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Boya istifadə edilməyə başlamazdan əvvəl səth yağ, toz və qum kimi yapışmağı əngəlləyici maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Səth Sobbinder ilə astarlamalı və daha sonra Dekor istifadəsinə başlanılmalıdır. Lazım gəldikdə səthlərdəki çuxur və çatlar Sobexpas məcun ilə düzəldilməlidir. Dekor 1,5 – 2 litr su ilə durulaşdırılmalı daha sonra yaxşıca qarıdırıldıqdan sonra polad mala ilə səthə tətbiq edilir. İstifadə vaxtı temperatur +5º C-dən yuxarı, rütubət 80%-dən aşağı olmalıdır. Çox isti havada istifadə edilməməlidir. Yeni sıvanmış səthlərdə sementin bərkiməsi üçün 4 həftə gözlənilməlidir.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 0 0 C altında və +350 C üzərində olmayan mühitlərdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafizə edin, donmaqdan qoruyun.

Güvənlik

S2 uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

 

Hammerton

Ətraflı

Təsvir

Tətbiq edildiyi sahələrə çəkic zərbəsinə bənzər dekorativ bir görünüm qazandıraraq yanlışlıqları örtər. Yüksək örtmə gücünə sahipdir və tez quruyur. Metalı paslanmaya qarşı qoruyarak ömrünü uzadır.

Daha çox

Hammerton

Əsas alkid əsaslı
İncəltici selülozik həlledici
Rəng kataloq
Viskozite (250 С-də) 100 +/- 20
Qatı maddə % 47 +/- 3
Yoğunluq (200 С-də) 1 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 10-15 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toz hopmaması üçün quruma – 10-15 dəqiqəTam  quruma – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 88 +/- 2
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Hammerton

Özəllikləri

Alkid əsaslı sintetik sonqat bir boyadır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Cihaz,metal şkaf və rəflər,elektrikli ev alətləri və digər bütün metal səthlərdə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Hammerton çəkilməmişdən əvvəl səthlər kir,pas və buna bənzər qalıqlardan tamamilə təmizlənməlidir. Boya selülozik helledicili pistole qatılığında incəltilir. Astar şəkilməsinə baxmayaraq örtücülüyün artırılması və Hammerton effektinin tam olaraq alınması üçün boyanın özündən çox incə bir təbəqə tapança ilə atılır və ardından gözləmədən normal tapança yapılır.

Safety warnings

 • S 2 – Uşaqların olduğu sahələrdən uzaq tutun.
 • S16 – Tezalışan maddələrdən və mühitdən uzaq tutun.Yaxınlığında siqaret çəkilməməlidir.
 • S3/7/9 – Qabı, bağlanmış halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R10 – Alışa bilir. Parlaqlıq nöqtəsi +440C.
 • R20/21/22 – Tənəffüs hallarında, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlifir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

İzolat stop hidrolizasiya qarışığı

Ətraflı

İzolat stop hidrolizasiya qarışığı

Məhsulun Adı                : İZOLAT STOP HİDROLİZASİYA QARIŞIĞI

 

Məhsulun Qrupu           : İki komponentli, yüksək keyfiyyətli, yarı elastik hidrolizasiya məhlulu

 

Tərif                                : Sement əsaslı, kimyəvi qatqılar və polimerlər ilə formulasiya olunaraq istehsal edilən, iki komponentli, müsbət tərəfdən (su gələn tərəf) istifadəyə uyğun, tam elastik quruluşa malik su izolyasiya materialıdır.

 

İstifadə Sahələri             : Təməl, pərdə divarı, zirzəmi, qaraj, hovuz, mətbəx, təras, eyvan, içməli və texniki su anbarı və çəni, hamam, tualet, köhnə və yeni tikililərdə daxili və xarici su izolyasiyası məqsədi ilə istifadə olunur.

 

Xüsusiyyətləri/Üstünlükləri: Elastikliyi və möhkəm yapışqanlığı sayəsində deformasiyadan qorxmaz, zəy və keramika altında su keçirməyən təbəqə meydana gətirərək mükəmməl nəticə verir. Nəfəs ala bilir, çatlamaz və büzülməz. Daxili və xarici məkanlarda istifadə edilə bilir, istiyə və soyuğa dözümlüdür. Asan hazırlanır və tətbiq olunur.

İzolat stop hidrolizasiya qarışığı

 

Texniki Xüsusiyyətləri   :

Rəng                                                                     : Toz – boz, maye – ağ

 

Yapışma müqaviməti                                          : > 1 N/mm2

 

Təzyiqli suya müqaviməti                                   : 2 bar (müsbət)

 

Kapilyar su əmmə (EN 1062-3)                          : w < 0,05 kg/m²h½

 

– Bu dəyərlər +23±2 ºC istilik və %50±5 nisbi rütubətli mühit üçün verilmişdir.

                                                                                             

 

Tətbiq xüsusiyyətləri :

Tətbiq temperaturu                                            : (+5°C) – (+35°C)

 

İstifadə müddəti                                                  : 20°C-də 40 dəqiqə

 

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti          : 5 dəqiqə
Qarışdırma nisbəti                                               : 10 litr maye/25 kq toz

 

Qab ömrü                                                             : Max. 3 saat
İstifadəyə vermə müddəti                                   : Mexaniki olaraq 2 gün, su keçirməzlik olaraq 7 gün

 

Səth hazırlığı

Tətbiq olunacaq səth yağ, toz, boya, kir və s. kimi səthin yapışqanlığını zəiflədən maddələrdən təmizlənməlidir. Tətbiq edilməzdən əvvəl səthdəki çatlar və boşluqlar SOBSAN təmir məhlulları ilə düzəldilməli, çox əmici səthlər nəmləndirilməli və ya SOBBİNDER ilə astarlanmalıdır.

 

Tətbiq etmə

 • Qarışdırma qabına alınan 10 litr İZOLAT mayenin üzərinə 25 kq-lıq İZOLAT Stop Hidroizolyasiya toz qarışıq yavaş-yavaş boşaldılaraq topaq qalmayana qədər aşağı dövrlü mikserlə qarışdırılmalıdır. Qarışdırma sonrası əmələ gələn köpüklərin yox olması üçün 10 dəqiqə gözlənməlidir.
 • Əldə edilən qarışıq, nəmləndirilərək suya doymuş səthə, uyğun bir fırça və ya mala ilə 1-1,5 mm qalınlıq əldə ediləcək şəkildə vurulur. Birinci qat özünü çəkdikdən sonra (təxminən 4-6 saat), ikinci qat, birinci qata perpendikulyar tətbiq olunur. Cəmi 2-3 mm qalınlıqda vurulmuş olur.
 • Tətbiq zamanı və sonrası səthin ən az 3 gün günəş işığından, yağışdan və şaxtadan qorunmasına diqqət edilməlidir.
 • Üstündə gəziləcək döşəmələr tətbiq edildikdən 3 gün sonra kafel, metlax və s. kimi dekorativ məqsədli örtüklər ilə örtülməlidir.

 

Sərfiyyat

3,5-4 kq/m² (2-3 mm qalınlıq üçün)

 

Qablaşdırma

Toz : 25 kq-lıq kraft kisədə

Maye : 10 lt-lik plastik bidonda

 

Saxlama müddəti

Toz tərkibli komponent açılmamış qablarda, quru şəraitdə, birbaşa günəş işığı və şaxtadan qorunaraq, taxta altlıqlar üzərində üst-üstə 10 kisə olmaqla, maye tərkibli komponent isə plastik bidonlarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.

 

Təhlükəsizlik tədbirləri / Xəbərdarlıqlar

 • +5ºC ilə +35ºC arasında istifadə olunmalıdır.
 • Hazırlanan məhlul içərisinə heç bir xarici material əlavə edilməməlidir.
 • İstifadə müddəti keçmiş qarışıq, su və ya quru məhlul ilə qarışdırılıb təkrar istifadə edilməlidir.
 • Uzun müddət günəşə məruz qalmış çox isti və donmuş səthlərə tətbiq olunmamalıdır.
 • Tətbiq edilməzdən əvvəl əmici səthlər isladılmalı və ya uyğun astar ilə astarlanmalıdır.
 • Material sement əsaslı olduğundan tozunu udmayın, cildə və gözə təmas etdirməyin.
 • Sağlıq və təhlükəsizlik haqqında daha ətraflı məlumat üçün təhlükəsizlik məlumat kitabçasını oxuyun.

 

Zəmanət və Texniki Dəstək

 • Texniki sənəddəki məlumatlar təcrübələrimizə əsasən verilmişdir.
 • “Rəmzi S” firması məhsulun keyfiyyətindən və etibarlılığından məsuliyyət daşıyır.
 • Firmamızın mütəxəssisləri  idarəsində görülən işlər xaric, digər istifadəçilər tərəfindən tətbiq zamanı yaranan problemlərə “Rəmzi S” firması cavabdeh deyildir.
 • Texniki dəstək və ya ətraflı məlumat almaq üçün “Rəmzi S” firmasıyla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

 

 Təhlükə Xəbərdarlıqları   : 

R 36/38     : Gözləri və cildi təhriş edər.

 

Təhlükəsizlik Xəbərdarlıqları   :

 

S 2             : Uşaqların çata biləcəyi yerlərden uzaq tutun.

S 28           : Cild ilə təmasında dərhal bol su ilə yuyun.

S 36/37/39 : İşləyərkən uyğun qoruyucu geyim, əlcək, eynək/maska istifadə edin.

Xi  : Təhriş edicidir.

 

Mobilya Tutkalı

Ətraflı

Təsvir

Polivinil laçetat əsaslı mebel yapışdırıcısıdır.

Daha çox

Mobilya Tutkalı

Əsas PVA
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 150 +/- 10 KU
Qatı maddə % 60 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,35 +/- 1 gr / ml
Sərfiyyat 1-1,5 kg / m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma  – 1-3 saatTam quruma – 24 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 1kg, 3kg, 10 kg, 20 kg
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Mobilya Tutkalı

Özəllikləri

Tərkibində sintetik helledici olmayan ,sağlamlığa zərərsiz ,yüksək yapışqanlığa malik bir yapışdırıcıdır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Müxtəlif növ taxta və mebel materiallarının yapışdırılmasında istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Parket yapışqanı tətbiq edilmədən öncə səth kir, yağ, toz və qum kimi yapışmağa mane olan maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Yapışqan istifadə edilmədən öncə yaxşıca qarışdırılmalıdır. iyice karıştırılmalıdır. Uygulama için tarak, mala, püskürtme yöntemleri kullanılabilir. Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı +10 C üzerinde olmalıdır.

Saxlama şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 00 C altında və +350 C üzərində olmayan mühitlərdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafizə edin, donmaqdan qoruyun.

Saxlanma şərtləri

 • Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

Mobitex

Ətraflı

Təsvir

Alkid bağlayıcı əsaslı, özəl şəffaf piqmentlərlə rəngləndirilmiş, parlaq, dekorativ bir taxta qoruyucusudur.

Daha çox

Mobitex

Əsas alkid
İncəltici su
Rəng kataloq
Viskozite (250 С-də) 150 +/- 10 KU
Qatı maddə % 63 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,55 gr / ml
Sərfiyyat 11-13 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma  – 1-2 saatTam quruma – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Mobitex

Özəllikləri

Asan tətbiq edilməklə yanaşı, özəl pigmentləri sayəsində taxtanı ultra violet şüalarının təsirindən qoruyur. Səthdə bir film təbəqəsi yaradaraq suyun taxtaya çatmasına mane olur. Özəl qatqı maddələri ilə kif və göbələyə qarşı qoruyucudur. Taxtanın təbiiliyini gizlətməz, dekorativ görüntü verir.

Tətbiq edildiyi sahələr

Hər cür taxta doğrama, bağça mebellərinin qorunmasında istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Mobitex tətbiq ediləcək səthklər tamamilə quru olmalı, kir və yağdan təmizlənməlidir Təmizlənmiş hissələr lazım gəldikdə sumbatlanmalı və tozlardan təmizlənməlidir.Mobitex istifadəyə hazır vəziyyətdədir. Ehtiyaca uyğun olaraq 1 lt Mobitex 50-100 ml Sin-tiner ilə incəltilir. Mobitex fırça, rulo və pistolet ilə tətbiq edilə bilər və 2 qat olaraq 8 saat ara ilə səthə cəkilir. Tətbiq ediləcək səthlərin istiliyi + 50 C üzərində olmalıdır.

Safety warnings

 • S 2 – Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
 • S 16 – Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.
 • S 3/7/9 – Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlayın.
 • S 24/25 – Göz və dəridən uzaq tutun.
 • S 29 – Kanalizasiyaya atmayın.
 • S 46 – Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, məhsulun qabını və etiketini göstərin.
 • S 51 – Yalnız yaxşı havalandırma olan yerlərdə istifadə edin.

Təhlükəsiz şərtləri

 • R 11 – Asanlıqla alovlana bilir.
 • R 20/21/22 – Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda və  udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
 • R 36 – Gözləri qıcıqlandırır.

Parke Tutkal

Ətraflı

Təsvir

Parket yapışdırmaq üçün formul edilmiş, su əsaslı PVA əsaslı yapışdırıcıdır.

Daha çox

Parke Tutkal

Əsas PVA
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 150 +/- 10 KU
Qatı maddə % 60 + 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,35 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 1-1,5 kg / m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) touch dry- 4-8 hours
thorough drying – 24 hours
Saxlanma müddəti 2 years
Dolum 1kg, 3kg, 10 kg, 20 kg
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Parke Tutkal

Özəllikləri

Solvent tərkibli olmadığı üçün qoxusuz və insan sağlamlığına zərərsizdir. Parketi səthə mükəmməl yapışdırır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Hər cür taxta parketlərin beton zəmin üzərinə yapışdırılması üçün istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Parket yapışqanı tətbiq edilmədən öncə səth kir, yağ, toz və qum kimi yapışmağa mane olan maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Yapışqan istifadə edilmədən öncə yaxşıca qarışdırılmalıdır. iyice karıştırılmalıdır. Uygulama için tarak, mala, püskürtme yöntemleri kullanılabilir. Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı +100 C üzerinde olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 00 C altında və +350 C üzərində olmayan mühitlərdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafizə edin, donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

Pembe Parke Tutkal

Ətraflı

Təsvir

Parket yapışdırmaq üçün formul edilmiş, su əsaslı PVA əsaslı yapışdırıcıdır.

Daha çox

Pembe Parke Tutkal

Əsas PVA
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 150 +/- 10 KU
Qatı maddə % 60 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,35 +/- 1 gr / ml
Sərfiyyat 1-1,5 kg / m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma  – 4-8 saat
Tam quruma – 24 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 1kg, 3kg, 10 kg, 20 kg
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Pembe Parke Tutkal

Özəllikləri

Solvent tərkibli olmadığı üçün qoxusuz və insan sağlamlığına zərərsizdir. Parketi səthə mükəmməl yapışdırır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Hər cür taxta parketlərin beton zəmin üzərinə yapışdırılması üçün istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Parket yapışqanı tətbiq edilmədən öncə səth kir, yağ, toz və qum kimi yapışmağa mane olan maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Yapışqan istifadə edilmədən öncə yaxşıca qarışdırılmalıdır. iyice karıştırılmalıdır. Uygulama için tarak, mala, püskürtme yöntemleri kullanılabilir. Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı +100 C üzerinde olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 00 C altında və +350 C üzərində olmayan mühitlərdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafizə edin, donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

POLİURETAN AĞ MAT BOYA

Ətraflı

POLİURETAN AĞ MAT BOYA

Təsvir

İki komponentli, poliuretan əsaslı, mat görünüşlü son qat boyası. Poliuretan son qat ağ mat boya, sərt və mat səth yaradır və dolğun bir görünüş qazandırır. Cızılmaya, zərbəyə, saralma və ev kimyəvilərinə qarşı davamlıdır.
Xüsusiyyətləri

Poliuretan son qata vurulan parlaq ağ mat boya daxili istifadə məqsədli mebel və dekorasiya işləri həmçinin mebel sənayesində hər növ sərt və MDF səthlərdə istifadə olunmaq üçün hazırlanmış boyadır. Poliuretan, poliefir və akrilik astarların üzərinə problemsiz olaraq çəkilir.
İstifadə qaydası
1. Səthin hazırlanması: Tətbiq olunmazdan əvvəl uyğun cilalama (hamarlaşdırma) əməliyyatından sonra taxta səthlər tozlardan təmizlənməlidir.
2. Qarışıqlıq nisbəti (ağırlığa görə):
Poliuretan son qata vurulan ağ mat boya: 2 vahid / Poliuretan son qat ağ mat boya sərtləşdiricisi : 1 vahid
3. Tətbiqetmə forması: Poliuretan son qata vurulan ağ mat boya müəyyən olunan nisbətdə hazırlandıqdan sonra, Poliuretan həlledici ilə durulaşdırılaraq (15-25%) istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Poliuretan, poliefir və ya akrilik astarla hazırlanmış səthlərin üzərinə bir /iki çarpaz qat vurulur. İstənildiyi halda 15-20 dəqiqə sonra bir qat daha vurula bilər. Tozsuz bir şəraitdə bərkiməyə qoyulan məhsul ipək, hamar və sürüşgən bir səth yaradır.
Sərfiyyat

Bir qatda 45-50 µ quru görünüş qalınlığı yaradacaq şəkildə tətbiq olunduqda 1 litr ilə 8-10 m2 sahəyə vurula bilər.
Quruma müddəti (20°C): Toxunmaq üçün quruma müddəti: 1,5-2 saat, toz hopmaması üçün quruma müddəti: 50-60 dəqiqə, tam quruma müddəti: 24 saatdır.
Parlaqlıq nöqtəsi: <21°C

Saxlanma şərtrləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C şəraitdə, açılmamış original qabında 1 il saxlanıla bilər. Həddindən artıq istilik və nəmdən qorunmalıdır.
Əsas xəbərdarlıqlar:
Poliuretan son qata vurulan ağ mat boya vurulmazdan əvvəl yaxşıca qarışdırılmalıdır. Qarışığın istifadə müddəti sona çatdıqdan sonra istifadə etmək mümkün olmadığı üçün məhsulu israf etməmək məqsədilə qarışıq nisbətlərinə diqqət etmək və kiçik miqdarda qarışıqlar hazırlamaq lazımdır. Tətbiqetmə zamanı mühitin temperaturu 5-35°C olmalıdır.
Hər istifadədən sonra alətlər Poliuretan həlledici ilə təmizlənməlidir. Poliuretan son qata vurulan ağ mat boya çəkilən səthlər 24 saat müddətində fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır.
Poliuretan son qata vurulan ağ mat boya qətiyyən kanalizasiya və su kanallarına tökülməməlidir. Tətbiqetmə yuxarıda qeyd olunduğu kimi həyata keçirilməlidir.
Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN AĞ MAT BOYA

POLİURETAN AĞ MAT BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Ətraflı

POLİURETAN AĞ MAT BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

İstifadə qaydaları

Poliuretan son qata vurulan Ağ Mat Boya ilə müəyyən olunan nisbətdə qarışıdırılaraq istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN AĞ MAT BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

POLİURETAN AĞ YARIMAT BOYA

Ətraflı

POLİURETAN AĞ YARIMAT BOYA

Təsvir

Poliuretan əsaslı, iki komponentdən ibarət son qat üçün vurulan ağ yarımat boyadır.
Özəllikəri

Poliuretan son qata vurulan ağ yarımat boya daxili istifadə məqsədli mebel və dekorasiya işləri həmçinin mebel sənayesində hər növ sərt və MDF səthlərdə istifadə olunmaq üçün hazırlanmış boyadır. Poliuretan, poliefir və akrilik astarların üzərinə problemsiz olaraq çəkilir.
Tətbiq edildiyi Sahələr
1. Səthin hazırlanması: Boya vurulacaq səthlər möhkəm, təmiz, nəm və yağdan təmizlənmiş olmalıdır. İlk dəfə boyanacaq taxta səthlər boya vurulmazdan əvvəl taxta qoruyucu ilə astarlana bilər. Səthlər Poliuretan dolğu lakı ilə doldurulmalı, quruduqdan sonra isə hamarlanmalı və təmizlənməlidir. Dolğu lakı vurulduqdan ən azı 12 saat sonra son qatın lakı vurula bilər.
2. Qarışıqlıq nisbəti (ağırlığa görə):
Poliuretan ağ yarımat lakı: 4 vahid / Poliuretan sərtləşdiricisi : 1 vahid
3. Tətbiqetmə forması: 4 vahid Poliuretan ağ yarımat lakı 1 vahid poliuretan sərtləşdiricisi ilə yaxşıca qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq 40-50% nisbətində Poliuretan həlledici ilə durulaşdırılır. Poliuretan ağ yarımat lakı iki qat şəkildə boya aləti ilə çəkilir. Qatlar arasında ən azı 2-3 saat gözləmək lazımdır.
Sərfiyyat: 1 kq Poliuretan ağ yarımat lakı ilə bir qat olmaqla 8-10 m2 sahə laklana bilər.
Quruma müddəti (20°C): Toxunmaq üçün quruma müddəti: 30-40 dəqiqə, toz hopmaması üçün quruma müddəti: 15-20 dəq, tam quruma müddəti: 24 saatdır.
Parlaqlıq nöqtəsi <21°C
Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C şəraitdə, açılmamış original qabında 1 il saxlanıla bilər. Həddindən artıq istilik və nəmdən qorunmalıdır.
Əsas xəbərdarlıqlar
Poliuretan ağ yarımat lakı vurulmazdan əvvəl yaxşıca qarışdırılmalıdır. Qarışığın istifadə müddəti sona çatdıqdan sonra istifadəsi mümkün olmadığı üçün məhsulu israf etməmək məqsədilə qarışıq nisbətlərinə diqqət etmək və kiçik miqdarda qarışıqlar hazırlamaq lazımdır. Tətbiqetmə zamanı mühitin temperaturu 5-35°C olmalıdır.
Hər istifadədən sonra alətlər Poliuretan həlledici ilə təmizlənməlidir. Lak vurulan səthlər 48 saat müddətində fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır.
Poliuretan ağ yarımat lakı qətiyyən kanalizasiya və su kanallarına axıdıla bilməz. Tətbiqetmə yuxarıda qeyd olunduğu kimi həyata keçirilməlidir.
Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN AĞ YARIMAT BOYA

POLİURETAN AĞ YARIMAT BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Ətraflı

POLİURETAN AĞ YARIMAT BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

İstifadə qaydası

Poliuretan sonuncu qata vurulan ağ yarımat boya ilə müəyyən olunan nisbətdə qarışıdırılaraq istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN AĞ YARIMAT BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

POLİURETAN ASTAR

Ətraflı

POLİURETAN ASTAR

Təsvir

İki komponentli, poliuretan əsaslı, bərkidici bir əsasdır. Poliuretan Astar yüksək doldurma qabiliyyətinə malikdir. Taxta səthlərə çox yaxşı yapışan elastik bir təbəqə yaradır. Asanlıqla hamarlanır və üzərinə tətbiq ediləcək son qat boyalar üçün düz bir səthin yaranmasını təmin edir.

Özəllikləri

Bərk, MDF, DSP kimi hər növ taxta səthlərdə lak astar kimi istifadə olunur. Yüksək quruma sürəti, kəskin künc və kənarlarda örtücülük, səthdə düzgün yayılma, mükəmməl hamarlanma xüsusyyətlərinə sahibdir.

İstifadə qaydası:

1-Səthin hazırlaması : İstifadə etməzdən əvvəl uyğun cilalama əməliyyatından sonra taxta səthlər tozlardan təmizlənməlidir.

2-Qarışıqlıq nisbəti ( Ağırlığa görə ) : Poliuretan Astar: 3 vahid / Poliuretan Astar Bərkidici: 1 vahid

3-Tətbiqetmə forması : 3 vahid Poliuretan Astar, 1 vahid Poliuretan Astar bərkidici ilə yaxşıca qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq 40% nisbətində Poliuretan Tiner ilə nazikləşdirilərək, iki və ya üç qat halında boya tapançası ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında ən az 2-3 saat fasilə verilməlidir. Yay aylarında təxminən 2-3 saat , qış aylarında isə təxminən 8 saat sonra, əvvəlcə sumbata kağızı No: 220 ardından sumbata kağızı No: 400 ilə hamarlanaraq sonqat boya tətbiq olunmasına hazır vəziyyətə gətirilməlidir.

Sərfiyyat:

Bir qatda 45-50 µ quru təbəqə qalınlığı yaradacaq şəkildə tətbiq edildikdə 1 litrlə 10-12 m² sahəyə istifadə edilə bilər.

Quruma müddəti (20°C) :

Toxunmaq üçün quruma müddəti: 25-30 dəq, toz hopmaması üçün quruma müddəti: 10-15 dəqiqə, hamarlama: minimum 3 saat, tam quruma müddəti: 10 saatdır.

Parlaqlıq nöqtəsi:< 21°C

Saxlanma şərtləri:

Birbaşa günəş şüası düşməyən 5-35°C şəraitdə, açılmamış orijinal qabında 1 il saxlanıla bilər. Həddindən artıq isti və nəmdən qorunmalıdır.

Əsas xəbərdarlıqlar :

Poliuretan Astar istifadə olunmazdan əvvəl yaxşıca qarışdırılmalıdır.

Qarışığın istifadə müddəti sona çatdıqdan sonra astarın istifadəsi mümkün olmadığı üçün məhsulu israf etməmək məqsədilə qarışıq nisbətlərinə diqqət etmək və kiçik miqdarda qarışıqlar hazırlamaq lazımdır. Tətbiq etmə zamanı mühitin temperaturu 5-35°C olmalıdır.

Hər istifadədən sonra alətləri Poliuretan həlledici ilə təmizlənməlidir.

Poliuretan Astar tətbiq edilən səthlər 24 saat müddətinə fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır.

Poliuretan Astar qətiyyən kanalizasiya və su kanallarına axıdıla bilməz.

Tətbiqetmə yuxarıda müəyyən olunduğu kimi həyata keçirilməlidir.

Xəbərdarlıq:

R 11: Asanlıqla alovlana bilir.

R 20/21/22: Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda və udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.

R 36: Gözləri qıcıqlandırır.

Təhlükəsizlik şərtləri:

S2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S3/7/9: Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlayın.

S16: Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.

S24/25: Göz və dəridən uzaq tutun.

S29: Kanalizasiyaya atmayın.

S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, məhsulun qabını və etiketini göstərin.

S51: Yalnız yaxşı havalandırma olan yerlərdə istifadə edin.

 

 

 

 

 

 

Zərərli (Harmful)                                                                                        Alovlana bilir (Flammable)

POLİURETAN ASTAR

POLİURETAN ASTAR SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Ətraflı

POLİURETAN ASTAR SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

İstifadə qaydası

Poliuretan Astar ilə müəyyən olunan nisbətdə qarışıdırılaraq istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN ASTAR SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

POLİURETAN DOLĞU LAK

Ətraflı

POLİURETAN DOLĞU LAK

Təsvir:

Poliuretan qətran əsaslı, iki komponentdən ibarət, yüksək doldurma gücünə malik dolğu lak.

Xüsusiyyətləri:

Mebel sənayesində, sərt və taxta səthlərdə düz və hamar səth əldə etmək üçün rahatlıqla istifadə edilə bilər. Yüksək doldurma gücünə malik, tez quruyan, asanlıqla hamarlanan lakdır. Səthə yaxşıca yapışır, çatlamır, üzərindən çəkiləcək son qat lakların hamar bir səth yaratması üçün şərait yaradır.

İstifadə qaydası:

 1. Səthin hazırlanması: Taxta və ya digər səthlər toz, nəm və yağdan təmizlənmiş olmalıdır. Səth lazım gələrsə 220 nömrəli sumbata kağızı (hamarlayıcı) ilə hamarlanmalıdır. Tətbiq etməzdən əvvəl səth taxta qoruyucu ilə astarlana bilər.
 2. Qarışıqlıq nisbəti (ağırlığa görə):

Poliuretan dolğu lak: 2 vahid / Universal bərkidici: 1 vahid

 1. Tətbiqetmə forması: 2 vahid Poliuretan dolğu lak 1 vahid Universal bərkidici ilə yaxşıca qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq 50% nisbətində Poliuretan həlledici ilə durulaşdırılaraq iki və ya üç qat şəkildə boya aləti ilə vurulur. Qatlar arasında ən az 2-3 saat gözləmək lazımdır. Yay aylarında təxminən 2-3 saat, qış aylarında isə təxminən 12 saat sonra, əvvəl sumbata kağızı No: 220 ardından sumbata kağızı No: 400 ilə səth hamarlanaraq son qat lak tətbiq olunmasına hazır vəziyyətə gətirilməlidir.

Sərfiyyat:

Bir qatda 45-50 µ quru təbəqə qalınlığı yaradacaq şəkildə tətbiq edildikdə 1 litr ilə 10-12 m2 sahə örtülə bilər.

1 kq Poliuretan dolğu lak ilə bir qat olmaqla 8-10 m2 sahə laklana bilər.

Quruma müddəti (20°C):

Toxunmaq üçün quruma müddəti: 25-30 dəq, toz hopmaması üçün quruma müddəti: 10-15 dəq, hamarlama: minimum 3 saat, tam quruma müddəti: 12 saatdır.

Parlaqlıq nöqtəsi: <21°C

Saxlanma şərtləri:

Birbaşa günəş şüası düşməyən 5-35°C şəraitdə, açılmamış orijinal qabında 1 il saxlanıla bilər. Həddindən artıq istilik və nəmdən qorunmalıdır.

 

Əsas xəbərdarlıqlar:

Poliuretan dolğu lak istifadə edilməzdən əvvəl yaxşıca qarışdırılmalıdır. Qarışığın istifadə müddəti sona çatdıqdan sonra lakın istifadəsi mümkün olmadığı üçün məhsulu israf etməmək məqsədilə qarışıq nisbətlərinə diqqət etmək və kiçik miqdarda qarışıqlar hazırlamaq lazımdır. Tətbiq etmə zamanı mühitin temperaturu 5-35°C olmalıdır.

Hər istifadədən sonra alətlər Poliuretan həlledici ilə təmizlənməlidir. Poliuretan dolğu lak vurulan səthlər 24 saat müddətində fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır.

Poliuretan Dolğu lak qətiyyən kanalizasiya və su kanallarına axıdıla bilməz. Tətbiq etmə yuxarıda qeyd olunduğu kimi həyata keçirilməlidir.

Xəbərdarlıq:

R 11: Asanlıqla alovlana bilir.

R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.

R 36: Gözləri qıcıqlandırır.

Təhlükəsizlik şərtləri:

S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.

S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.

S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.

S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.

S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.

S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.

S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN DOLĞU LAK

POLİURETAN DOLĞU LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Ətraflı

POLİURETAN DOLĞU LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

İstifadə qaydası

Poliuretan dolğu lak ilə müəyyən olunan nisbətdə qarışıdırlaraq istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN DOLĞU LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

POLİURETAN MAT LAK

Ətraflı

POLİURETAN MAT LAK

Təsvir:

Poliuretan qətran əsaslı, iki komponentdən ibarət, mat son qat vurulan lakdır.
Xüsusiyyətləri:

Mebel sənayesində, bərk və taxta səthlərdə dekorasiya və qoruyucu məqsədlərlə rahatlıqla istifadə edilə bilər. Poliuretan əsaslı olması səbəbi ilə zərbəyə, sürtünməyə, cızılma və xarici təsirlərə qarşı davamlı, saralmayan, sürüşkən, parlaq görünüşlüdür. Taxta səthlərdə birbaşa tətbiq edilməklə yanaşı, əvvəlcədən düzgün şəkildə hazırlanmış sellüloz, poliuretan və ya poliefir laklarının üzərindən son qat lakı olaraq vurula bilər.
İstifadə qaydası:
1. Səthin hazırlanması: Lak vurulacaq səthlər möhkəm, təmiz, nəm və yağdan təmizlənmiş olmalıdır. İlk dəfə boyanacaq taxta səthlər lak vurulmazdan əvvəl taxta qoruyucu ilə astarlana bilər. Səthlər Poliuretan Dolğu lakı ilə doldurulmalı, quruduqdan sonra isə hamarlanmalı və təmizlənməlidir. Dolğu lakı vurulduqdan ən az 12 saat sonra son qat lak vurula bilər.
2. Qarışıqlıq nisbəti (ağırlığa görə):
Poliuretan mat lak: 4 vahid / Poliuretan sərtləşdirici : 1 vahid
3. Tətbiq edilmə şəkli:
4 vahid Poliuretan mat lak 1 vahid Mat lak sərtləşdiricisi ilə yaxşıca qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq 40-50% nisbətində Poliuretan həlledici ilə durulaşdırılır. Poliuretan mat iki qat şəkildə boya aləti ilə vurulur. Qatlar arasında ən az 2-3 saat gözləmək lazımdır.
Sərfiyyat:
1 kq Poliuretan mat lak ilə bir qat olmaqla 8-10 m2 sahə laklana bilər.
Quruma müddəti (20°C): Toxunmaq üçün quruma müddəti: 30-40 dəqiqə, toz hopmaması üçün quruma müddəti: 15-20 dəq, tam quruma müddəti: 24 saatdır.
Parlaqlıq nöqtəsi: <21°C
Saxlanma şərtləri:

Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C şəraitdə, açılmamış orijinal qabında 1 bir il saxlanıla bilər. Həddindən artıq istilik və nəmdən qorunmalıdır.
Əsas xəbərdarlıqlar:
Poliuretan mat lak vurulmazdan əvvəl yaxşıca qarışdırılmalıdır. Qarışığın istifadə müddəti sona çatdıqdan sonra istifadəsi mümkün olmadığı üçün məhsulu israf etməmək üçün qarışıq nisbətlərinə diqqət etmək və kiçik miqdarda qarışıqlar hazırlamaq lazımdır. Tətbiq etmə zamanı mühitin temperaturu 5-35°C olmalıdır.
Hər istifadədən sonra alətlər Poliuretan həlledici ilə təmizlənməlidir. Lak vurulan səthlər 48 saat müddətində fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır.
Lak qətiyyən kanalizasiya və su kanallarına axıdıla bilməz.
Tətbiq etmə yuxarıda qeyd olunduğu kimi həyata keçirilməlidir.
Xəbərdarlıq:
R11: Asanlıqla alovlana bilir.
R20/21/22: Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmas etdikdə və udulduqda sağlamlığa
zərərlidir.
R36: Gözləri qıcıqlandırır.

Təhlükəsizlik şərtləri:

S2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
S3/7/9: Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlayın.
S16: Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.
S24/25: Göz və dəridən uzaq tutun.
S29: Kanalizasiyaya atmayın.
S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, məhsulun qabını və etiketini
göstərin.
S51: Yalnız yaxşı havalandırma olan yerlərdə istifadə edin.

POLİURETAN MAT LAK

POLİURETAN MAT LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Ətraflı

POLİURETAN MAT LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

İstifadə qaydası

Poliuretan Mat Lak ilə müəyyən olunan nisbətdə qarışıdırlaraq istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN MAT LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

POLİURETAN PARLAQ AĞ BOYA

Ətraflı

POLİURETAN PARLAQ AĞ BOYA

Təsvir

İki komponentli, poliuretan əsaslı, çox parlaq və son qata vurulan boya.
Bu boya sərt və parlaq səth yaradır, dolğun bir görünüş qazandırır. Cızılmaya, zərbəyə, saralma və ev kimyəvilərinə qarşı davamlıdır.
Xüsusiyyətləri

Poliuretan son qata vurulan parlaq ağ boya daxili istifadə məqsədli mebel və dekorasiya işləri həmçinin mebel sənayesində hər növ sərt və MDF səthlərdə istifadə olunmaq üçün hazırlanmış boyadır. Poliuretan, poliefir və akrilik astarların üzərinə problemsiz olaraq çəkilir.
İstifadə qaydası
1. Səthin hazırlanması: Tətbiq olunmazdan əvvəl uyğun cilalama (hamarlaşdırma) əməliyyatından sonra taxta səthlər tozlardan təmizlənməlidir.
2. Qarışıqlıq nisbəti (ağırlığa görə):
Poliuretan son qata vurulan parlaq ağ boya: 2 vahid / Poliuretan son qata vurulan parlaq ağ boya sərtləşdiricisi : 1 vahid.
3. Tətbiqetmə forması: Poliuretan son qata vurulan parlaq ağ boya müəyyən olunan nisbətdə hazırlandıqdan sonra, Poliuretan həlledici ilə durulaşdırılaraq (15-25%) istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Poliuretan, poliefir və ya akrilik astarla hazırlanmış səthlərin üzərinə bir /iki çarpaz qat vurulur. İstənildiyi halda 15-20 dəqiqə sonra bir qat daha vurula bilər. Tozsuz bir şəraitdə bərkiməyə qoyulan məhsul ipək, hamar və sürüşgən bir səth yaradır.
Sərfiyyat

Bir qatda 45-50 µ quru görünüş qalınlığı yaradacaq şəkildə tətbiq olunduqda 1 litr ilə 8-10 m2 sahəyə vurula bilər.
Quruma müddəti (20°C): Toxunmaq üçün quruma müddəti: 1,5-2 saat, toz hopmaması üçün quruma müddəti: 50-60 dəqiqə, tam quruma müddəti: 24 saatdır.
Parlaqlıq nöqtəsi: <21°C
Saxlanma şərtrləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C şəraitdə, açılmamış original qabında 1 il saxlanıla bilər. Həddindən artıq istilik və nəmdən qorunmalıdır.
Əsas xəbərdarlıqlar
Poliuretan son qata vurulan parlaq ağ boya vurulmazdan əvvəl yaxşıca qarışdırılmalıdır. Qarışığın istifadə müddəti sona çatdıqdan sonra istifadə etmək mümkün olmadığı üçün məhsulu israf etməmək məqsədilə qarışıq nisbətlərinə diqqət etmək və kiçik miqdarda qarışıqlar hazırlamaq lazımdır. Tətbiqetmə zamanı mühitin temperaturu 5-35°C olmalıdır.
Hər istifadədən sonra alətlər Poliuretan həlledici ilə təmizlənməlidir. Poliuretan son qata vurulan parlaq ağ boya çəkilən səthlər 24 saat müddətində fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır.
Poliuretan son qata vurulan ağ parlaq boya qətiyyən kanalizasiya və su kanallarına tökülməməlidir. Tətbiqetmə yuxarıda qeyd olunduğu kimi həyata keçirilməlidir.
Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN PARLAQ AĞ BOYA

POLİURETAN PARLAQ AĞ BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Ətraflı

POLİURETAN PARLAQ AĞ BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

İstifadə qaydası

Poliuretan son qata vurulan parlaq ağ boya ilə müəyyən olunan nisbətdə qarışıdırılaraq istifadə olunmalıdır.
Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN PARLAQ AĞ BOYA SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

POLİURETAN PARLAQ LAK

Ətraflı

POLİURETAN PARLAQ LAK

Təsvir:

Iki komponentli, poliuretan əsaslı, çox parlaq, sonuncu qatda vurulan lakdır. Sobsan Poliuretan Parlaq lak, tam parlaq və dolğun bir görünüş yaradır. Cızılma, zərbə, saralma və ev kimyəvilərinə qarşı davamlıdır.

Xüsusiyyətləri:

Sobsan Poliuretan parlaq lak, daxili istifadə məqsədli olaraq mebellərin tam və örtük səthlərində dekorativ məqsədli olaraq istifadə üçün hazırlanmış parlaq bir lakdır. Selilozik, poliuretan və ya poliefir dolğu lakla hazırlanmış səthlərin üzərinə son qat lak olaraq istifadə olunur.

İstifadə qaydası:

 1. 1. Səthin hazırlanması: Lak vurulacaq səthlər möhkəm, təmiz, nəm və yağdan təmizlənmiş olmalıdır. İlk dəfə boyanacaq taxta səthlər lak vurulmazdan əvvəl taxta qoruyucu ilə astarlana bilər. Səthlər Poliuretan Dolğu lakı ilə doldurulmalı, quruduqdan sonra isə hamarlanmalı və təmizlənməlidir. Dolğu lakı vurulduqdan ən az 12 saat sonra son qatın lakı vurula bilər.
 2. Qarışıqlıq nisbəti (ağırlığa görə):

Poliuretan parlaq lak: 1 vahid / Poliuretan Parlaq lak sərtləşdiricisi : 1 vahid

 1. Tətbiqetmə forması:

4 vahid Poliuretan parlaq lak 1 vahid Poliuretan parlak lak sərtləşdirici ilə yaxşıca qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq Poliuretan həlledici ilə durulaşdırılır. Poliuretan parlaq lak iki qat halında boya aləti ilə vurulur. Qatlar arasında ən az 2-3 saat gözləmək lazımdır.

Sərfiyyat:

1 kq Poliuretan parlaq lak ilə bir qat olmaqla 8-10 m2 sahə laklana bilər.

Quruma müddəti (20°C):

Toxunmaq üçün quruma müddəti: 1.5-2 saat, toz hopmaması üçün quruma müddəti: 60-70 dəqiqə, tam quruma müddəti: 24 saatdır.

Parlaqlıq nöqtəsi: <21°C

Saxlanma şərtrləri:

Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C şəraitdə, açılmamış orijinal qabında 1 bir il saxlanıla bilər. Həddindən artıq istilik və nəmdən qorunmalıdır.

Saxlanma şərtrləri:

Poliuretan parlaq lak vurulmazdan əvvəl yaxşıca qarışdırılmalıdır. Qarışığın istifadə müddəti sona çatdıqdan sonra istifadə etmək mümkün olmadığı üçün məhsulu israf etməmək üçün qarışıq nisbətlərinə diqqət etmək və kiçik miqdarda qarışıqlar hazırlamaq lazımdır. Tətbiq etmə zamanı mühitin temperaturu 5-35°C olmalıdır.

Hər istifadədən sonra alətlər Poliuretan həlledici ilə təmizlənməlidir. Lak vurulan səthlər 48 saat müddətində fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır.

Lak qətiyyən kanalizasiya və su kanallarına tökülməməlidir. Tətbiq etmə yuxarıda qeyd olunduğu kimi həyata keçirilməlidir.

Xəbərdarlıq:

R 11: Asanlıqla alovlana bilir.

R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda və udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.

R 36: Gözləri qıcıqlandırır.

Təhlükəsizlik şərtləri:

S2:Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S3/7/9: Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlayın.

S16: Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.

S24/25: Göz və dəridən uzaq tutun.

S29: Kanalizasiyaya atmayın.

S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, məhsulun qabını və etiketini göstərin.

S51: Yalnız yaxşı havalandırma olan yerlərdə istifadə edin.

POLİURETAN PARLAQ LAK

POLİURETAN PARLAQ LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Ətraflı

POLİURETAN PARLAQ LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

İstifadə qaydası

Poliuretan Parlaq lak ilə müəyyən olunan nisbətdə qarışıdırlaraq istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN PARLAQ LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

POLİURETAN YARIMAT LAK

Ətraflı

POLİURETAN YARIMAT LAK

Təsvir:

Poliuretan əsaslı, iki komponentdən ibarət, son qat vurulan lakdır.

Xüsusiyyətləri

Mebel sənayesində, örtük və taxta səthlərdə dekorasiya və qoruyucu məqsədlərlə rahatlıqla istifadə edilə bilər. Poliuretan əsaslı olması səbəbi ilə zərbəyə, sürtünməyə, cızılma və xarici təsirlərə qarşı davamlı, saralmayan, sürüşkən, parlaq görünüşlüdür. Taxta səthlərdə birbaşa tətbiq edilməklə yanaşı, əvvəlcədən düzgün şəkildə hazırlanmış sellüloz, poliuretan və ya poliefir laklarının üzərindən sonuncu qat lakı olaraq vurula bilər.

İstifadə qaydası

1.Səthin hazırlanması: Lak vurulacaq səthlər möhkəm, təmiz, nəm və yağdan təmizlənmiş olmalıdır. İlk dəfə boyanacaq taxta səthlər lak vurulmazdan əvvəl taxta qoruyucu ilə astarlana bilər. Səthlər Poliuretan Dolğu lakı ilə doldurulmalı, quruduqdan sonra isə hamarlanmalı və təmizlənməlidir. Dolğu lakı vurulduqdan ən azı 12 saat sonra son qatın lakı vurula bilər.

2.Qarışıqlıq nisbəti (ağırlığa görə):

Poliuretan ipəkmat lak: 4 vahid / Poliuretan ipəkmat lak sərtləşdiricisi : 1 vahid

Tətbiqetmə forması

4 vahid Poliuretan ipəkmat lak 1 vahid Universal sərtləşdirici ilə yaxşıca qarışdırılır. Hazırlanan qarışıq 40-50% nisbətində Poliuretan həlledici ilə durulaşdırılır. Poliuretan İpəkmat iki qat şəkildə boya tapançası ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında ən az 2-3 saat gözləmək lazımdır.

Sərfiyyat

1 kq Poliuretan İpəkmat lak ilə bir qat olmaqla 8-10 m2 sahə laklana bilər.

Quruma müddəti (20°C):

Toxunmaq üçün quruma müddəti: 30-40 dəqiqə, toz hopmaması üçün quruma müddəti: 15-20 dəq, tam quruma müddəti: 24 saatdır.

Parlaqlıq nöqtəsi: <21°C

Saxlanma şərtrləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən 5-35°C şəraitdə, açılmamış orijinal qabında 1 bir il saxlanıla bilər. Həddindən artıq istilik və nəmdən qorunmalıdır.

Əsas xəbərdarlıqlar

Poliuretan İpəkmat lakı istifadə edilməzdən əvvəl yaxşıca qarışdırılmalıdır. Qarışığın istifadə müddəti sona çatdıqdan sonra lakın istifadəsi mümkün olmadığı üçün məhsulu israf etməmək məqsədilə qarışıq nisbətlərinə diqqət etmək və kiçik miqdarda qarışıqlar hazırlamaq lazımdır. Tətbiq etmə zamanı mühitin temperaturu 5-35°C olmalıdır.

Hər istifadədən sonra alətlər Poliuretan həlledici ilə təmizlənməlidir. Poliuretan dolğu lakı vurulan səthlər 48 saat müddətində fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır.

Lak qətiyyən kanalizasiya və su kanallarına axıdıla bilməz.

Tətbiq etmə yuxarıda qeyd olunduğu kimi həyata keçirilməlidir.

S2:              Uşaqlardan uzaq tutun.

S3/7/9:        Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və ventilyasiya sistemi yaxşı

olan yerlərdə saxlayın.

S16:            Od olan yerlərdən uzaq saxlayın, siqaret çəkməyin.

S24/25:       Göz və dəridən uzaq tutun.

S29:            Kanalizasiyaya atmayın.

S46:            Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, məhsulun qabını və etiketini

göstərin.

S51:            Yalnız yaxşı ventilyasiya olunan yerlərdə istifadə edin.

 

POLİURETAN YARIMAT LAK

POLİURETAN YARIMAT LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Ətraflı

POLİURETAN YARIMAT LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

İstifadə qaydası

Poliuretan yarımat lak ilə müəyyən olunan nisbətdə qarışıdırlaraq istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıq
R 11: Asanlıqla alovlana bilir.
R 20/21/22 : Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
R 36: Gözləri qıcıqlandırır.
Təhlükəsizlik şərtləri:
S 2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 3 / 7 / 9: Qutu bağlı vəziyyətdə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlanılmalıdır.
S 16: Alışdırıcılardan uzaq tutulmalı, siqaret çəkilməməlidir.
S 24 / 25: Göz və dəri təmasından çəkinilməlidir.
S 29: Kanalizasiyaya axıdılması qadağandır.
S 46: Udulması halında təcili həkimə müraciət edilməli, qabı və etiketi göstərilməlidir.
S 51: Yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edilməlidir.

POLİURETAN YARIMAT LAK SƏRTLƏŞDİRİCİSİ

Rulotex

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emulsiya tərkibli, toz görünüşlü xarici cəbhə boyasıdır.

Daha çox

Rulotex

Əsas akril kopolimer
İncəltici su
Rəng ağ/kataloq
Qatı maddə % 83 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,81+/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 1,2-1,8 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Tam quruma – 24 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 25 kq
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Rulotex

Özəllikləri

İstifadə edildiyi səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır. Çatlamaz, tökülməz. Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər növ hava şərtlərinə, dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür. Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. Rəngləri solmaz.

Tətbiq edildiyi sahələri

Binaların xarici səthlərində beton, daraq sıvaq və asbestli sement kimi hər növ köhnə və yeni səthlərdə uyğun astarlar ilə istifadə edilir. İstənildikdə daxili cəbhələrdə də istifadə edilə bilir.

Tətbiq üsulları

Rulotex istifadə edilməzdən əvvəl səth yağ, toz, qum, köhnə qabarmış boyalar kimi yapışmanı azaldıcı maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Yeni sıvanmış səthlərdə 21 gün (20º C-də) sıvağın bərkiməsi gözlənilməlidir. Səth Sobbinder və ya Sobsilex prim ilə astarlandıqdan sonra Rulotex istifadə edilir. Lazım gələrsə səthdəki çuxur və çatlar Sobexpas ilə düzəldilməlidir. Rulotex istifadəyə hazır haldadır. Rulo ilə istifadə ediniz.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0° C-dən aşağı və +35° C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S2 – Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

Sel-tiner

Ətraflı

Təsvir

Selülozik həlledici.

Daha çox

Sel-tiner

Əsas selülozik  həlledici
Rəng şəffaf
Yoğunluq (200 С-də) 1,01 +/- 0,01 gr / ml
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 1 lt, 4 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Sel-tiner

Özəllikləri

Nitroselüloz əsaslı boya, astar və lakları tapança və fırça ilə tətbiq ediləcək axıcılığa endirir. Boya və lakların səthə yapışmasını artırır, yayılmanı asanlaşdırır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Hər cür nitroselüloz əsaslı boyaların, astar və lakların incəldilməsində, ayrıca fırça, tapança kimi alətlərin təmizlənməsində istifadə edilir.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
 • S 3/7/9 – Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlayın.
 • S 16 – Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Asanlıqla alovlana bilir.
 • R 20/21/22 – Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda və  udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

Selülozik Dolgu Vernik

Ətraflı

Təsvir

Nitroselülöz qətran əsaslı, üstün keyfiyyətli bir dolğu lakdır.

Daha çox

Selülozik Dolgu Vernik

Əsas nitroselüloz
İncəltici selülozik həlledici
Rəng şəffaf
Viskozite (250С-də) 100 +/- 10
Qatı maddə % 27 +/- 1
Yoğunluq (200С-də) 0,93 + 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 10-12 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) Toxunmaq üçün quruma – 5-10 dəqiqə
Toz hopmaması üçün quruma – 15-20 dəqiqə
Tam quruma – 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 91
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” LLC Azərbaycan

 

Selülozik Dolgu Vernik

Özəllikləri

Tətbiq edildiyi səthə mükəmməl şəkildə yapışır. Hər cür taxta və örtük səth üzərinə şəkilə bilər. Tez quruyur və və asan sumbatlanır. Tətbiq edildiyi səthdəki məsamələri dolduraraq daha sonrakı qatlar üçün düzgün və hamar bir səth yaradır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Hər cür mebellərdə, parket və digər taxta və örtük materiallar üzərinə tətbiq edilir.

Tətbiq üsulları

Selülozik lak dolğusu çəkiləcək səthlər kir, yağ, tozu kimi yapışmağa əngəl olan hər cür vasitələrdən təmizlənməlidir. Təmizlənmiş səthlər sumbatlanmalı və tozlardan təmizlənməlidir. Selülozik lak dolğusu % 20- 30 Sel-həlledicisi ilə incəltilməlidir. Səthlərdə pistolet ilə 2-3 qat kəsişən şəkildə atılmalı və qatlar arasında 5-10 dəqiqə gözlədilməlidir. Fırça ilə tətbiq edilmələrdə isə 2-3 qat kəsişən şəkildə çəkilməli və qatlar arasında 20-30 dəqiqə gözlədilməlidir. Quruduqdan 2 saat sonra sumbata ilə proses davam etdirilə bilər.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların olduğu sahələrdən uzaq tutun.
 • S 16 – Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.
 • S 3/7/9 – Qabı, bağlanmış halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Alışabiləndir. Parlama nöqtəsi +210C
 • R 20/21/22 – Tənəffüs hallarında sağlamlığa zərərlidir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.
 • S 37 / 39 – Qoruyucu eynək və maska istifadə edin.
 • R 36 – Gözləriniz üçün zərərlidir.

Selülozik Mat Vernik

Ətraflı

Təsvir

Nitroselülöz qətran əsaslı, yüksək keyfiyyətli bir mat lakdır.

Daha çox

Selülozik Mat Vernik

Əsas nitroselüloz
İncəltici selülozik həlledici
Rəng şəffaf
Viskozite (250 С-də) 100 +/- 10
Qatı maddə % 27 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 0,92 + 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 10-12 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma  – 5-10 dəqiqəToz hopmaması üçün quruma – 15-20 dəqiqə
Tam quruma – 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 25
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

Selülozik Mat Vernik

Özəllikləri
Zərbəyə və cızılmaya davamlı, mat lakdır. Tez quruyur. Tətbiq ediləcəyi səthlərə asanlıqla çəkilir.

Tətbiq sahələri
Hər cür mebellərdə, parket və digər taxta əşyalar üzərinə çəkilir.

Tətbiq üsulları

Selülozik mat lak tətbiq ediləcək səthlər kir və yağ, toz kimi hər cür yaöışmağa mane ola biləcək maddələrdən təmizlənməlidir. Daha sonra təmizlənmiş yerlər sumbatlanmalı və tozdan təmizlənməlidir. Selülozik mat lak 20- 30% Sel-tiner ilə incəldilməlidir. Pistolet ilə tətbiq edildikdə 2-3 qat çarpaz olaraq atılmalı və qatlar arasında 5-10 dəqiqə gözlənilməlidir. Fırça ilə isə 2-3 qat çarpaz olaraq çəkilməli və qatlar arasında 20-30 dəqiqə gözlənilməlidir. Quruduqdan 2 saat sonra isə sumbatlama işləri görülməlidir.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
 • S 3/7/9 – Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlayın.
 • S 16 – Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Alovlana bilir və parlaqlıq nöqtəsi +210C.
 • R 20/21/22 – Nəfəs aldıqda sağlamlığa zərərlidir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.
 • S 37/39 – qoruyucu eynək və toz maskalarında istifaə edin.
 • R 36 – Gözləri qıcıqlandırır.

Selülozik Parlak Vernik

Ətraflı

Təsvir

Nitroselülöz qətran əsaslı, yüksək keyfiyyətli bir parlaq lakdır.

Daha çox

Selülozik Parlak Vernik

Əsas nitroselüloz
İncəltici selülozik həlledici
Rəng şəffaf
Viskozite (250 С-də) 100 +/- 10
Qatı maddə % 27 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 0,93 + 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 10-12 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma – 5-10 dəqiqə
Toz hopmaması üçün quruma – 15-20 dəqiqəTam quruma – 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 91
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Selülozik Parlak Vernik

Özellikleri
Zərbəyə və cızılmaya davamlı, parlaq lakdır. Tez quruyur. Tətbiq ediləcəyi səthlərə asanlıqla çəkilir.

Tətbiq sahələri
Hər cür mebellərdə, parket və digər taxta əşyalar üzərinə çəkilir.

Tətbiq üsulları
Selülozik dolğu lak tətbiq ediləcək səthlər kir və yağ, toz kimi hər cür yaöışmağa mane ola biləcək maddələrdən təmizlənməlidir. Daha sonra təmizlənmiş yerlər sumbatlanmalı və tozdan təmizlənməlidir. Selülozik dolğu lak 20- 30% Sel-tiner ilə incəldilməlidir. Pistolet ilə tətbiq edildikdə 2-3 qat çarpaz olaraq atılmalı və qatlar arasında 5-10 dəqiqə gözlənilməlidir. Fırça ilə isə 2-3 qat çarpaz olaraq çəkilməli və qatlar arasında 20-30 dəqiqə gözlənilməlidir. Quruduqdan 2 saat sonra isə sumbatlama işləri görülməlidir.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlləri çata biləcək yerlərdən uzaq tutun.
 • S 16 – Tezalışan yerlərdən aralı saxlayın və yaxınlıqda siqaret istifadə edilməməlidir.
 • S 3/7/9 – Qabı ağzı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Alovlana bilir və parlaqlıq nöqtəsi +210C.
 • R 20 – Nəfəs aldıqda sağlamlığa zərərlidir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.
 • S 37/39 – Qoruyucu eynək və toz maskalarında istifadə edin.
 • R 36 – Gözləri qıcıqlandırır.

Selülozik Parlaq Boya

Ətraflı

Təsvir

Nitrosellüloz və alkid əsaslı son qat boyasıdır.

Daha çox

Selülozik Parlaq Boya

Əsas nitrocellulozik/alkid
İnceltici selülozik tiner
Renk katalog
Viskozite (250С-de) 500 +/- 50
Katı madde % 28 – % 45
Yoğunluk (200С-de) 0,95 +/- 1,25 gr / ml
Sarfiyat 8-10 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) toxunmaq üçün quruma müddəti – 5-10 dəqiqə
toz hopmaması üçün quruma müddəti – 15-20 dəqiqə
tam quruma- 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 90
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Selülozik Parlaq Boya

Özəllikləri

Zərbəyə və cızılmaya davamlı, parlaq boyadır. Tez quruyur. Tətbiq ediləcəyi səthlərə asanlıqla çəkilir.

Tətbiq sahələri

Bu metal və taxta səthlərin son örtüklərin üçün istifadə edilir.

Tətbiqetmə üsulları

Boya çəkiləcək səthlər toz, kir və boyanın qalıcılığına mane ola biləcək digər təsirlərdən təmizlənmiş olmalıdır. Boyanı astarlanmış və ya astarlanmamış səthlərdə də istifadə etmək mümkündür. İstifadə etmədən öncə boyanı Sel-tiner ilə 20-30%  durulaşdırdıqdan sonra boya aləti (tapancası) ilə 2 qat çəkilməlidir.

Saxlanma şərtləri

(S2) – Uşaqlarınızdan uzaq bir mühitdə tutulmalıdır.

(S16) – Tez alışan maddələrdən aralı saxlanılmalı və yaxınlığnda siqaret məkilməməlidir.
(S3/7/9) – Qabı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

(R10) – Alovlana bilir. Parlaqlıq nöqtəsi +210C.
(R20) – Nəfəs aldıqda sağlamlığa zərərlidir.
(S51) – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.
(S37/39) – Qoruyucu eynək və maskadan istifadə edin.
(R36) – Gözləri qıcıqlandırır.

Sin-tiner

Ətraflı

Təsvir

Ağ rəng esaslı sintetik həlledici.

Daha çox

Sin-tiner

Əsas ağ əsaslı
Rəng şəffaf
Yoğunluq (200 С-də) 0,78 gr / ml
Saxlanma müddəti 3 il
Dolum 0,5 lt, 1 lt, 4 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Sin-tiner

Özəllikləri

Sintetik boya, astar və lakları tapanca və fırça ilə cəkilə biləcək axıcılığa endirir. Boya və lakların səthə yapışmasını artırır, yayılmanı asanlaşdırır və qurumanı sürətləndirir.

Tətbiq edildiyi sahələr

Hər cür sintetik boya, astar və lakların incəldilməsində, ayrıca fırça, tapanca kimi alət və avadanlıqların təmizlənməsində istifadə edilir.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların olduğu sahələrdən uzaq tutun.
 • S 16 – Tezalışan maddələrdən və mühitdən uzaq tutun.Yaxınlığında siqaret çəkilməməlidir.
 • S 3/7/9 – Qabı, bağlanmış halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Alışa bilir. Parlaqlıq nöqtəsi +380C.
 • R 20/21/22 – Tənəffüs hallarında, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlifir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

Sobakril

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, xarici cəbhə boyasıdır.

Daha çox

Sobakril

Əsas akrilik kopolimer
İnceltici su
Rəng
Viskozite (250С-də) 150 +/- 10 KU
Qatı maddə % 63 +/- 1
Yoğunluk (200С-də) 1,55 gr / ml
Sərfiyyat 11-13 m2 / lt
Quruma meddəti (250С-də) toxunmaq üçün quruma müddəti 1-2 saat
tam quruma- 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azerbaycan

 

Sobakril

Özəllikləri

İstifadə olunduğu səthə yahşı yapışır,çatlamaz və qopmaz.

Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər cür hava şərtlərinə, dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür.Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar.

Rəngləri solmaz.

Tətbiq edildiyi sahələri

Binaların xarici hissələrində beton,gips,kərpiç və başqa köhnə və yeni səthlərdə istifadə edilir.

İstifadə şəkli

Sobakril istifadə edilməyə başlamazdan əvvəl səth yağ, toz və qum kimi yapışmağı əngəlləyici maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir.Yeni sıvanmış səthlərdə 21 gün (20º C-də) gözlənilməlidir.Səth Sobbinder ilə astarlanandan sonra Sobakril istifadə olunur.

Lazım gələrsə səthlərdəki çuxur və çatlar Sobexpas məcun ilə düzəldilməlidir.

İstifadənin ilk qatında boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qatda isə ¼-i qədər su ilə incəldilərək 2 qat vurulur. Fırça və rulo ilə istifadə olunur. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5º C-dən yuxarı, rütubət 80%-dən aşağı olmalıdır.

Saxlama şərtləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0º C aşağı və +35º C yuxarı olmayan mühitlərdə orijinal qablarında ağzı bağlı şəkildə saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

S2 uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Saxlama müddəti 3il.

Sobakril Lux

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli xarici cəbhə boyasıdır.

Daha çox

Sobakril Lux

Əsas akrilik kopolimer
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250С-də) 140 +/- 10 KU
Qatı maddə % 70 +/- 1
Yoğunluq (200С-də) 1,72 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 11-13 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) toxunmaq üçün quruma müddəti – 1-2 saat
tam quruma – 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Sobakril Lux

Xüsusiyyətləri

İstifadə olunduğu səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır,çatlamaz və qopmaz.

Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər cür hava şərtlərinə, dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür.Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar.

Rəngləri solmaz.

İstifadə sahələri

Binaların xarici hissələrində beton,gips,kərpiç və başqa köhnə və yeni səthlərdə istifadə edilir.Daxili səthlərdə də istifadə oluna bilir.

İstifadə şəkli

Sobakril Lux istifadə edilməyə başlamazdan əvvəl səth yağ, toz və qum kimi yapışmağı əngəlləyici maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir.Yeni sıvanmış səthlərdə 21 gün (20º C-də) gözlənilməlidir.Səth Sobbinder ilə astarlanandan sonra Sobakril Lux istifadə olunur.

Lazım gələrsə səthlərdəki çuxur və çatlar Sobexpas məcun ilə düzəldilməlidir.

İstifadənin ilk qatında boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qatda isə ¼-i qədər su ilə incəldilərək 2 qat vurulur. Fırça və rulo ilə istifadə olunur. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5º C-dən yuxarı, rütubət 80%-dən aşağı olmalıdır.

Saxlama şərtləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0º C aşağı və +35º C yuxarı olmayan mühitlərdə orijinal qablarında ağzı bağlı şəkildə saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

S2 uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Saxlama müddəti : 3 il.

Sobbinder

Ətraflı

Təsvir

Tətbiq edildiyi səthə mükəmməl şəkildə yapışır. Tənəffüs edəbilmə, nəfəs alma özəlliyi ilə divardakı rütubətin xaricə çıxmasını təmin edər. Boyanın çəkildiyi səthin boyanı daxilə hopmasını azaldaraq boya sərfiyyatını aşağı salır, dayanıqlığını artırır.

Daha çox

Sobbinder

Əsas akrilik kopolimer
İncəltici su
Rəng şeffaf
Viskozite (250 С-də) 30 +/- 10
Qatı maddə % 36 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,01 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 25-40 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) 1 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 1 lt, 4 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Sobbinder

Özəllikləri

Binaların iç və çöl hissələrində beton, qaz beton, alçı, suvaq və oxşar divarlarda, ağardılmış əhəng, emülsiya əsaslı səthlərdə istifadə edilir.

Tətbiq edildiyi sahələr

Sobbinder tətbiq edilməzdən əvvəl qabarmış, qopmuş və xoş görünüşü olmayan səthlər təmizlənməli, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməlidir. 1 litr Sobbinder 7 litr su ilə duruldularaq fırça ilə çəkilir. Tətbiq edilmə +50 C üzərində, % 80 rütubətin altında edilməlidir.

Tətbiq üsulları

Birbaşa günəş işiğı görməyən, 00 C altında və +350 C üzərində olmayan mühitdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafizə edin. Donmaqdan qoruyun.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işiğı görməyən, 00 C altında və +350 C üzərində olmayan mühitdə.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqlarınızdan uzaq bir mühitdə tutulmalıdır.

Sobexpas

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer əsaslı, yüksək keyfiyyətli bir fasad divar məcunudur.

Daha çox

Sobexpas

Əsas akril kopolimer
İncəltici su
Rəng bulanıq ağ
Viskositi (at 250 С) 500 +/- 50
Qatılıq % 82 +/- 1
Yoğunluq (at 200 С) 1,75 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 0,5-1,5 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) 4-8 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 25 kq
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Sobexpas

Özəllikləri

İstifadə olunduğu səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır, çatlamaz və qopmaz. Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər cür hava şərtlərinə, dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür. Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. Rəngləri solmaz, asan tətbiq edilir və tez quruyur. Üzərinə çəkiləcək boyanın dayanıqlılığını artirir, sərfiyyatı azaldır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların daxili və xarici divarlarında düzgün bir səth əldə etmək üçün istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobexpas istifadə edilməzdən qabaq səth yağ, toz, qabarmış boya qalıqları kimi yapışmaya mane olacaq maddələrdən tamamən təmizlənməlidir. Yeni suvanmış səthlərdə 21 gün ( 200 C-də) suvağın bərkiməsi gözlənilməlidir. Məcun tətbiq edilmədən qabaq səthi sağlam hala gətirmək üçün astar olaraq Sobbinder istifadə edilməlidir. Hər qat təxminən 3 mm qalınlıqda, +50 C-in üzərində, % 80 rütubətin altında hazırlanmalıdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0º C aşağı və +35º C yuxarı olmayan mühitlərdə orijinal qablarında ağzı bağlı şəkildə saxlayın. Donmaqdan qoruyun.
Təhlükəsizlik

S2 uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Soblim

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emülsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ interyer boyasıdır.

Daha çox

Soblim

Əsas akrilik kopolimer
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 140 +/- 10
Qatı maddə % 68 +/- 3
Yoğunluq (200 С-də) 1,74 +/- 0,01 qr / ml
Sərfiyyat 11-13 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma müddəti – 1-2 saat
Adi halda – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 3.5 kq, 10 kq, 25 kq
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC – Azərbaycan

 

Soblim

Özəllikləri

Hər cür səthə mükəmməl bir yapışqanlıq göstərir. Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir. Tənəffüs edəbilmə özəlliyi ilə divardakı rütubətin xaricə atılmasını təmin edir və asan tətbiq edilir, rəngləri solmur, səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir görüntü verir.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların iç hissələrində beton, qaz beton, alçı, suvaq və bunlara bənzər divarlarda uyğun astarlar istifadə edilir.

Tətbiq sahələri

Soblim çəkilmədən öncə qabarmış və qeyri-sağlam görünüşlü səthlər təmizlənməli, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli və Sobbinder ilə astarlanmalıdır. Birinci qat çəkildikdə 4 həcim boya 2 həcim su ilə, ikinci qatda isə 4 həcim boya 1 həcim su ilə incəltilərək 1-2 qat fırça və rulo ilə tətbiq edilir. Quruması üçün qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. Tətbiq edilmə +50 C üzərində, % 80 rütubətin altında edilməlidir.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 00 C altında və +350 C üzərində olmayan mühitlərdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafizə edin və donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlləri çata biləcək yerdən uzaq tutun.

Soblux

Ətraflı

Təsvir

Alkid bağlayıcı tərkibli, yüksək keyfiyyətli parlaq boyadır.

Daha çox

Soblux

Əsas alkid
İncəltici white-spirits
Rəng
Viskozite (250С-də) 600 +/- 50
Qatı maddə % 71 +/- 1
Yoğunluq (200С-də) 1,19 + 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 12-15 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) toxunmaq üçün quruma müddəti- 1-2 saat
toz hopmaması üçün quruma – 2-3 saat
tam quruma – 8-10 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 90
Saxlama müddəti 2 yıl
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Soblux

Özəllikləri

Yüksək qabiliyyətdə örtücü və parlaqdır. İstifadəsi asandır. Yayılmağı mükəmməldir və fırçanın izini saxlamaz. Zaman keçdikcə saralmaz, çatlamaz və tökülməz. Kimyəvi və fiziki təsirlərə qarşı müqaviməti yüksəkdir.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların daxili və xarici hissələrində, taxta, metal kimi səthlərdə, kənd təsərrüfatı vasitərində, quru və dəniz nəqliyyatlarında, mebellərdə uyğun astarlar ilə inamla istifa olunur.

Tətbiq üsulları

Soblux istifadə ediləcək səthlər, yapışmağı azaldıcı köhnə boya qalıqlarından, yağ, kir və pasdan tamamilə təmizlənməlidir. Metal səthlər təmizlənib Antipas ilə astarlandıqdan, yeni taxta səthlər isə tilişkələr sürtülüb Mobitex ilə doyurulduqdan sonra Soblux istifadə edilir. Soblux fırça və rulo ilə istifadələrdə 15-20 %, boya püskürdücü ilə istifadələrdə 20-25 % Sin-tiner ilə incəldilməli, yaxşıca qarışdırılmalı və iki qat olaraq istifadə edilməlidir. Qatlaq arası gözləmə müddəti mühit temperaturundan asılı olaraq 6-8 saatdır.

Saxlama şərtləri

S 2 uşaqların əl çatdığı yerlərdən uzaq tutun

S 16 yanıcı mənbələrdən uzaq tutun. Siqaret çəkməyin.

S 3/7/9 qabını, yaxşı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə saxlayın.

Təhlükəsizlik şərtləri

R 10 alovlana bilər. Parlama nöqtəsi +41º C

R 20/21/22 tənəffüs edildiyində, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.

S 51 yalnız yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə ediniz.

Saxlama müddəti. 3 il

 

Sobmarin

Ətraflı

Təsvir

Uretan – alkid bağlayıcı əsaslı üstün keyfiyyətli parlaq bir lakdır.


Daha çox

Sobmarin

Əsas üretan-alkid
İncəltici Sobsan Sin-tiner
Rəng Şəffaf
Viskozite (250 С-də) 80 +/- 10
Qatı maddə % 59
Yoğunluq (200 С-də) 0,93 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 16-18 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Daha tez quruma- 30-45 dəqiqəTez quruma – 2-3 saatAdi halda – 6-8 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 91
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 kg, 2.5 l, 13 kg
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Sobmarin

Özəllikləri

Asan tətbiq edilir və tez quruyur, saralmaz, deformasiya olmaz. Zərbəyə dayanıqlılığı, dolduruculuğu yüksəktir. Elastikdir və çatlamaz, dəniz, günəş, yağış və dəniz suyu kimi xarici təsirlərə qarşı dayanıqlıdır.

Tətbiq edilmə sahələri

Dəniz nəqliyyat vasitələrinin taxta hissələrində,binalarn xaricində və daxilindəki taxta hissələrdəç mebellərdə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobmarin çəkilməli səthlər tamamilə quru olmalı, kir və yağdan təmizlənməlidir. Sobmarin pistolet ilə çəkildikdə 15-20 % Sin-tıner ilə incəltilməlidir. Fırça və rulo ilə tətbiq edildikdə isə incəltilmədən istifadə etmək mümkündür və hər iki halda üç qat olaraq çəkilir. Qatlar arasında bir gün gözləmək lazımdır. Normadan artıq istilikdə tətbiq edildikdə isə qatlar arasında yüngül sumbatlama etmek daha uyğundur. Tətbiq edilecek səthin temperaturu+ 50 C üzərində olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əllərinin çata biləcəyi yerdən uzaq tutulmalıdır.
 • S 16 – Tezalışan əşyalardan uzaq tutulamlı və yaxınlıqda siqaret istifade edilməməlidir.
 • S 3/7/9 –  Qutunu, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Tezalışandır və parlaqlıq nöqtəsi +370C.
 • R 20/21/22 – Rəngi solarsa, dəri ilə təmasda, tənəffüs edilərsə sağlamlığa zərərlidir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

Sobmat

Ətraflı

Təsvir

Alkid bağlayıcı tərkibli, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ boyadır.

Daha çox

Sobmat

Əsas alkid
İncəltici white-spirits
Rəng
Viskozite (250С-də) 600 +/- 50
Qatı maddə % 82 +/- 1
Yoğunluq (200С-də) 1,61 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 12-15 m2 / lt
Quruma müddəti  (250С-də) toxunmaq üçün quruma müddəti – 1 saat
toz hopmaması üçün quruma müddəti – 2 saat
tam quruma – 8-10 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Sobmat

Özəllikləri

İstifadəsi asandır və fırçanın izini saxlamaz. Kimyəvi və fiziki təsirlərə qarşı müqaviməti yüksəkdir. Örtücülüyü və bəyazlığı mükəmməldir. Zaman keçdikcə saralmaz, qabarmaz və tökülməz.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların daxili və xarici hissələrində divar, taxta, metal, gips kimi hər növ səthlər üzərinə sonqat olaraq vurulur. Sobmat mətbəə və poliqrafiyada, şəkil və asma reklam bənzəri işlərdə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobmat istifadə ediləcək səthlər, yapışmağı azaldıcı köhnə boya qalıqlarından, yağ, kir və pasdan tamamilə təmizlənməlidir. Metal səthlər təmizlənib Antipas ilə astarlandıqdan, yeni taxta səthlər isə tilişkələr sürtülüb və Mobitex ilə doyurulduqdan sonra Sobmat istifadə edilməlidir. Sobmat fırça və rulo ilə istifadələrdə 15-20 %, boya püskürdücü ilə istifadələrdə 20-25 % Sin-tiner ilə incəldilməli, yaxşıca qarışdırılmalı və iki qat olaraq istifadə edilməlidir. Qatlaq arası gözləmə müddəti mühit temperaturundan asılı olaraq 6-8 saatdır.

Saxlama şərtləri

S 2 uşaqların əl çatdığı yerlərdən uzaq tutun

S 16 yanıcı mənbələrdən uzaq tutun. Siqaret çəkməyin.

S 3/7/9 qabını, yaxşı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə saxlayın.

Təhlükəsizlik şərtləri

R 10 alovlana bilər. Parlama nöqtəsi +44º C

R 20/21/22 tənəffüs edildiyində, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.

S 51 yalnız yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə ediniz.

Saxlama müddəti 3 il

Sobmatik

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer əsaslı yüksək keyfiyyətli rəngli məcun.

Daha çox

Sobmatik

Əsas akril kopolimer
İncəltici su
Rəng kataloq
Viskositi (250 С-də) 70 +/- 10
Qatı maddə % 55-60
Qatılıq (200 С-də) 1,32 +/- 1,45 gr / ml
Sərfiyyat kataloq
Quruma müddəti (250 С-də) toxunmaq üçün quruma – 30 dəq
tam quruma – 24 saat
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0.05 ml, 0.3 ml, 0.6 ml
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbayan

 

Sobmatik

Təsvir: Akrilik kopolimer əsaslı yüksək keyfiyyətli rəngli məcun.

Özəllikləri: Çox yüksək doyumluluğa malikdir. 24 rəng əasalı Sobmatiki ağ rəng ilə qarışdıraraq 1000 müxtəlif rəng çalarları almaq mümkündür. Yüksək kölgə effektinə sahib olmaqla yalnız su əasalı boyalarla istifadə edilir. Uzun muddət yüksək və aşağı temperatura davamlıdır.

Tətbiq sahələri: İstifadədən qabaq yaxşıca qarışdırılmalı və daha sonra qutunun qapağı açılmalıdır. Sobmatik məcun əlavə edilmiş ağ boyanı diqqətli bir şəkildə qarışdırın. Qarışdırıclardan (mikser) istifadə etmək tövsiyyə olunur. Əl ilə qarışdırıldıqda isə lazım olan rəng tonu alınana qədər qarışdırılmalıdır. Lazımi rəng alındıqdan sonra ilk öncə mövcud səth üzərində yoxlanılmalıdır. Diqqət: Lazım olan qatılığı əldə etmək üçün boyanı su ilə qarışdırmaq lazımdır.

Saxlanma şərtləri: Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0º C aşağı və +35º C yuxarı olmayan mühitdə original qablarında ağzı bağlı şəkildə saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik:

S2 uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

R22 udulduqda sağlamlığa zərərlidir.

Sobparlak

Ətraflı

Təsvir

Alkid bağlayıcı əsaslı, yüksək keyfiyyətli parlaq boyadır.

Daha çox

Sobparlak

Əsas alkid
İncəltici Ağ əsaslı
Rəng
Viskozite (250 С-də) 600 +/- 50
Qatı maddə % 67 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,05 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 12-15 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunma quruması – 1-2 saat
Toz quruma – 2-3 saat
Sərt quruma – 8-10 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 90 +/- 2
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

Sobparlak

Özəllikləri

Çox örtücü və parlaqdır və asan tətbiq edilir. Yayılması mükəmməldir və fırça izi bıraxmaz. Zamanla saralmaz, çatlamaz və tökülməz. Kimyəvi və fiziki təsirlərə müqaviməti yüksəkdir.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların iç və çöl hissələrində, taxta, metal kimi səthlərdə, kənd təsərrüfatı vasitələrində, quru və dəniz daşımacılığında, mebellərə uyğun astarlar ilə güvənlə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobfin tətbiq ediləcək səthlər, yapışmanı azaldıcı köhnə boya qalıqlarından, yağ, kir və pasdan tamamilə təmizlənməlidir. Metal səthlər təmizlənib Antipas ilə astarlandıkdan və Mobitex ilə doyuruldukdan sonra Sobfin sürülməlidir. Sobfin fırça və rulo ilə sürüldükdə 15- 20 %, tapança ilə  20- 25 % Sin-tiner ilə incəldilməli, qarışdırılmalı və iki qat olaraq tətbiq edilməlidir. Qatlar arası gözləmə müddəti istilikdən asılı olaraq 6-8 saatdır.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların olduğu sahələrdən uzaq tutun.
 • S 16 – Tezalışan maddələrdən və mühitdən uzaq tutun.Yaxınlığında siqaret çəkilməməlidir.
 • S 3/7/9 – Qabı, bağlanmış halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Alışa bilir. Parlaqlıq nöqtəsi +410C.
 • R 20/21/22 – Tənəffüs hallarında, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlifir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

Sobplastic

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emulsiya tərkibli, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ daxili cəbhə boyasıdır.

Daha çox

Sobplastic

Əsas akrilik kopolimer
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 140 +/- 10 KU
Qatı maddə % 68 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,69 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 13-15 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Sürətli qurudulsa – 1-2 saat
Adi halda – 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 3 il
Dolum 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

Sobplastic

Özəllikləri

Hər növ səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır. Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir. Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz. Səthlərə mat, təmiz və dekorativ görünüş verir.


Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların daxili səthlərində beton, gips, sıvaq və oxşar xam divarlarda uyğun astarlarla istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobplastik  istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli və Sobbinder ilə astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın ¼ -i qədər su ilə incəldilərək 1-2 qat istifadə edilir. Fırça və rulo ilə istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5º C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0º C-dən aşağı və +35º C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Sobplastik Lux

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emulsiya tərkibli, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ daxili cəbhə boyasıdır.

Daha çox

Sobplastik Lux

Əsas akrilik kopolimer
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 140 +/- 10
Qatı maddə % 68 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,69 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 13-15 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Sürətli qurudulsa – 1-2 saat
Adi halda – 4 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 3 il
Dolum 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

 

Sobplastik Lux

Özəllikləri

Hər növ səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır. Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir. Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz. Səthlərə mat, təmiz və dekorativ görünüş verir.


Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların daxili səthlərində beton, gips, sıvaq və oxşar xam divarlarda uyğun astarlarla istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobplastik  istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qazınmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli və Sobbinder ilə astarlanmalıdır. Birinci qat istifadədə boyanın yarısı qədər su ilə, ikinci qat istifadədə boyanın ¼ -i qədər su ilə incəldilərək 1-2 qat istifadə edilir. Fırça və rulo ilə istifadə edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5º C-dən yuxarı, rütubət 80 %-dən aşağı olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0º C-dən aşağı və +35º C-dən yuxarı olmayan mühütlərdə orijinal qablarda ağzı bağlı halda saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Sobplus

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, keyfiyyətli, mat görünüşlü silinəbilən daxili cəbhə boyasıdır.


Daha çox

Sobplus

Əsas akrilik kopolimer
Həlledici su
Rəng kataloq
Viskozite (250 С-də) 150 +/- 10
Qatı maddə % 63 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,55 gr / ml
Sərfiyyat 11-13 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Sürətli qurudulsa – 1-2 saat
Adi halda – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 3 il
Dolum 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

Sobplus

Özəllikləri

Hər  cür  səthə  mükəmməl  yapışma  göstərir. Elastik  xüsusiyyəti sayəsində  çatlamaz, qopmaz. Yahşı bəyazlığa    örtücülüyə  sahibdir. Silinəbilmə  xüsusiyyəti  vardır. Tənəffüs  edə  bilmə xüsusiyyəti  ilə divardakı  rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz. Səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir görünüş verir.


Tətbiq edildiyi sahələr

Binalarin daxili hissələrində beton, gips, sıvaq    bənzər  xam divarlarda uyğun astar-larla istifadə edilir.

Tətbiq üsuları

Sobplus istifadə edilməyə  başlamazdan  əvvəl qabarmış,  möhkəm  olmayan yerlər qopar-dılmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli    Sobbinder ilə astarlanmalıdır. Zərurət yarandiğı halda səthdəki  çatlari  Sobexpas  məcunla  düzəltmək lazımdır.  İlk qatında  boyanın  yarısı  qədər  su ilə, ikinci qatda isə ¼-i qədər su ilə incəldilərək Sobplus vurulur. Fırça və rulo ilə istifadə olunur. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir.  İstifadə  vaxtı  temperature  +5º C-dən yuxarı,  rütubət  80%-dən  aşağı olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa  günəş  işığı düşməyən, 0º C aşağı və + 35º C yuxarı  olmayan  mühitlərdə ori-jinal qablarında ağzı bağlı şəkildə saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Sobplus Lux

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, keyfiyyətli, mat görünüşlü silinəbilən daxili cəbhə boyasıdır.

Daha çox

Sobplus Lux

Əsas akrilik kopolimer
Həlledici su
Rəng kataloq
Viskozite (250 С-də) 150 +/- 10
Qatı maddə % 63 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,55 qr / ml
Sərfiyyat 11-13 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma müddəti – 1-2 saat
Adi halda – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 3 il
Dolum 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC – Azərbaycan

 

Sobplus Lux

Özəllikləri

Hər  cür  səthə  mükəmməl  yapışma  göstərir. Elastik  xüsusiyyəti sayəsində  çatlamaz, qopmaz. Yaxşı bəyazlığa    örtücülüyə  sahibdir. Silinəbilmə  xüsusiyyəti  vardır. Tənəffüs  edə  bilmə xüsusiyyəti  ilə divardakı  rütubəti bayıra atar. İstifadəsi asandır. Rəngləri solmaz. Səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir görünüş verir.


Tətbiq edildiyi sahələr

Binalarin daxili hissələrində beton, gips, sıvaq    bənzər  xam divarlarda uyğun astar-larla istifadə edilir.

Tətbiq üsuları

Sobplus istifadə edilməyə  başlamazdan  əvvəl qabarmış,  möhkəm  olmayan yerlər qopar-dılmalı, yağ və kir su ilə silinərək təmizlənməli    Sobbinder ilə astarlanmalıdır. Zərurət yarandiğı halda səthdəki  çatlari  Sobexpas  məcunla  düzəltmək lazımdır.  İlk qatında  boyanın  yarısı  qədər  su ilə, ikinci qatda isə ¼-i qədər su ilə incəldilərək Sobplus vurulur. Fırça və rulo ilə istifadə olunur. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir.  İstifadə  vaxtı  temperature  +5º C-dən yuxarı,  rütubət  80%-dən  aşağı olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa  günəş  işığı düşməyən, 0º C aşağı və + 35º C yuxarı  olmayan  mühitlərdə ori-jinal qablarında ağzı bağlı şəkildə saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Sobsan deluxe keramika yapışdırıcısı

Ətraflı

Sobsan deluxe keramika yapışdırıcısı

Məhsulun Adı                : DELUXE KERAMİKA YAPIŞDIRICISI

 

Məhsulun Qrupu           : Yüksək keyfiyyətli elastik qranit keramika yapışdırma məhlulu

Tərif                                : Kimyəvi qarışımlar, polimerlər və mineral tozlar ilə xüsusi formulasiya olunaraq, AZS 039-2000 standartına görə istehsal olunan, qranit keramika, kafel, mərmər, kərpic və təbii daşları, divar ve döşəməyə yapışdırmaq üçün, yüksək yapışma müqavimətinə malik sement əsaslı yapışdırma məhluludur.

 

İstifadə Sahələri: Daxili və xarici məkanların divar, döşəmə, hovuz, eyvan və dam örtük səthlərinə, qranit keramika, kafel, metlax, mərmər, kərpic və təbii daşların şaquli və üfüqi yapışdırılmasında istifadə edilir.

Xüsusiyyətləri/Üstünlükləri: Müqavimətli və uzun ömürlüdür. Yüksək yapışma müqavimətinə sahibdir, şaquli sürüşməz. Suya və şaxtaya qarşı dayanıqlıdır, yanmaz. Çoxadamlı yerlərdə belə əla iş görür. Asan hazırlanır və tətbiq olunur.

Sobsan deluxe keramika yapışdırıcısı

 

 

Texniki Xüsusiyyətləri   :

Rəng                                                                     : Boz

 

Başlanğıc yapışma müqaviməti                          : > 0.5 N/mm2

 

Rütubətli şəraitdə yapışma müqaviməti            : > 0.5 N/mm2

 

İsti şəraitdə yapışma müqaviməti                       : > 0.5 N/mm2

 

Soyuq şəraitdə yapışma müqaviməti                : > 0.5 N/mm2

 

Qabıq bağlama müddəti                                     : > ən az 20 dəqiqə

 

Sürüşmə                                                               : < ən çox 0,5 mm

 

                                                                                             

 

Tətbiq xüsusiyyətləri :

Tətbiq temperaturu                                            : (+5°C) – (+35°C)

 

İstifadə müddəti                                                  : 25 dəqiqə

 

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti          : 5 dəqiqə
Qarışdırma nisbəti                                               : 6 – 6,5 lt su / 25 kq quru qaşıq

 

Qab ömrü                                                             : Max. 3 saat
İstifadəyə vermə müddəti                                   : Tətbiq etməzdən 24 saat sonra (Bu vaxt aşağı  temperaturda artar, yüksək temperaturda azalar)

 

Aralıq doldurmağa başlama müddəti               : Divarda 24 saat – Döşəmədə 48 saat.

 

Səth hazırlığı

Tətbiq olunacaq səth yağ, toz, boya, kir və s. kimi səthin yapışqanlığını zəiflədən maddələrdən təmizlənməlidir. Tətbiq edilməzdən əvvəl səthdəki çatlar və boşluqlar SOBSAN təmir məhlulları ilə düzəldilməli, çox əmici səthlər nəmləndirilməli və ya SOBBİNDER ilə astarlanmalıdır.

 

Tətbiqetmə

 • Qarışdırma qabına alınan 6-6,5 litr suya 25 kq-lıq DELUXE Keramika Yapışdırıcısı quru qarışıq yavaş -yavaş boşaldılaraq topaq qalmayana qədər aşağı dövrlü mikserlə qarışdırılmalıdır.
 • Hazırlanan material 5 dəqiqə gözlədildikdən sonra 1-2 dəqiqə daha qarışdırılıb tətbiqə keçilməlidir.
 • Yapışdırma məhlulu tətbiq olunacaq səthə basaraq vurulmalı və ardından qalınlığı yapışdırılacaq materialın ölçüsünə görə seçilmiş dişli polad mala ilə daraqlanmalıdır.
 • Ən gec 20 dəqiqə içərisində daraqlanan məhlul üzərinə yapışdırılmalıdır. Bu vaxt hər hansı bir səbəblə ötürülərsə, tətbiq olunan yapışdırma məhlulu səthdən götürülməlidir.
 • Yaxşı yapışması üçün, rezin çəkic vasitəsi ilə hava bayıra atılmalıdır.
 • Tətbiq zamanı səthdə zolaq əmələ gələrsə o hissə təkrar daraqlanmalıdır.
 • Uzun müddət günəşə məruz qalmış çox isti ya da donmuş səthlərə tətbiq olunmamalıdır.
 • Divar və döşəməyə tətbiq olunduqda, 20 sm x 20 sm-dən böyük keramikalar üçün həm tətbiq olunacaq səthə ,həm də keramikaların arxasına məhlul vurulmalıdır.
 • Hazırlanan qarışıq maksimum 3 saat ərzində tükədilməlidir.

 

Sərfiyyat

 

Üzlük plitələrin ölçüləri Daraq Diş Ölçüləri İstifadə miqdarı
10×10 ilə 20×20 sm 8x8x8 mm Tək tərəfli yapışma 5 kq/m²
20×20 ilə 60×60 sm 10x10x10 mm İki tərəfli yapışma 7-8 kq/m²

 

DELUXE Keramika yapışdırıcısı
(kq)
1 mm qalınlıq üçün quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m²) Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)
25 kq quru qarışıq üçün
Daraqlı Malanın dişlərinin ölçüləri və sərfiyyatlar (kq/m²)
6 mm 8 mm 10 mm
25 1,28 6 4 5 6

 

Üzlük plitələrin ölçülərindən asılı olaraq tövsiyə olunan aralıqların eni

 

Üzlük plitələrin ölçüləri Aralıqların eni
5 sm×5 sm 3mm
15 sm×15 sm-ə qədər 4mm
15 sm×15 sm-dən yuxarı 6mm-8mm

 

Qablaşdırma

25 kq-lıq kraft kisələrdə

 

Saxlama müddəti

Açılmamış kisələrdə üst-üstə maksimum 10 kisə olmaqla, quru şəraitdə, birbaşa günəş işığı və şaxtadan qorunaraq saxlandığı müddətdə, son istifadə tarixi istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

 

Təhlükəsizlik tədbirləri / Xəbərdarlıqlar

 

 • +5ºC ilə +35ºC arasında istifadə olunmalıdır.
 • Hazırlanan məhlul içərisinə heç bir xarici material əlavə edilməməlidir.
 • İstifadə müddəti keçmiş qarışıq, su və ya quru məhlul ilə qarışdırılıb təkrar istifadə edilməlidir.
 • Uzun müddət günəşə məruz qalmış çox isti və donmuş səthlərə tətbiq olunmamalıdır.
 • Dərz tətbiqi üçün divarda 24 saat, döşəmədə 48 saat gözlənilməlidir.
 • Tətbiq edilməzdən əvvəl əmici səthlər isladılmalı və ya uyğun astar ilə astarlanmalıdır.
 • Material sement əsaslı olduğundan tozunu udmayın, cildə və gözə təmas etdirməyin.
 • Sağlıq və təhlükəsizlik haqqında daha ətraflı məlumat üçün təhlükəsizlik məlumat kitabçasını oxuyun.

 

Zəmanət və Texniki Dəstək

 

 • Texniki sənəddəki məlumatlar təcrübələrimizə əsasən verilmişdir.
 • “Rəmzi S” firması məhsulun keyfiyyətindən və etibarlılığından məsuliyyət daşıyır.
 • Firmamızın mütəxəssisləri  idarəsində görülən işlər xaric, digər istifadəçilər tərəfindən tətbiq zamanı yaranan problemlərə “Rəmzi S” firması cavabdeh deyildir.
 • Texniki dəstək və ya ətraflı məlumat almaq üçün “Rəmzi S” firmasıyla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

 

 Təhlükə Xəbərdarlıqları   : R 36/38     : Gözləri və cildi təhriş edər. 

Təhlükəsizlik Xəbərdarlıqları   :

 

S 2             : Uşaqların çata biləcəyi yerlərdən uzaq tutun.

S 28           : Cild ilə təmasında dərhal bol su ilə yuyun.

S 36/37/39 : İşləyərkən uyğun qoruyucu geyim, əlcək, eynək/maska istifadə edin.

Xi  : Təhriş edicidir. 

Sobsan Exclusive

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer bağlayıcı tərkibli, silikon əlavəli, ipək mat görünüşlü, silinəbilən sonqat daxili səth boyasıdır.

Daha çox

Sobsan Exclusive

Əsas akrilik kopolimer/silikon
Həlledici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 140 +/- 10 KU
Qatı maddə % 65 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,38 qr / ml
Sərfiyyat 12-14 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma müddəti – 30 dəqiqə
Toz hopmaması üçün quruma müddəti – 2 saat
Adi halda – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 9 +/- 1
Saxlanma müddəti 3 il
Dolum 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC – Azərbaycan

 

Sobsan Exclusive

Özəllikləri

Həqiqi silinəbilmə xüsusiyyətinə sahib, örtücülüyü çox yüksək, çatlamayan və tökülməyən su tərkibli bir boyadır. İstifadə edildiyi səthlərin tənəffüs edəbilməsinə şərait yaradır. Qoxusuzdur və istifadəsi çox asandır.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların daxilində hər növ divarlarda istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobsan Exclusive istifadə ediləcək səthlər düz, möhkəm, quru, təmiz və boyanı saxlayabiləcək vəziyyətdə olmalıdır. 

Yeni boyanacaq səthlərdə istifadə: Səth, uyğun məcun və ya saten alçı ilə düzləşdirildikdən sonra Sobbinder ilə astarlanmalıdır. Sobbinder istifadəsindən sonra ən az 6 saat gözlənib Sobsan Exclusive istifadə edilir.

Köhnə boyalı səthlərdə istifadə: İstifadə ediləcək səth, yağ, kir, möhkəm olmayan və qabarmış təbəqələrdən təmizlənməlidir. Doldurulması lazım olan çuxur və çatlar uyğun material ilə düzləşdirilib Sobbinder ilə astarlanır. Sobbinder istifadəsindən ən az 6 saat sonra Sobsan Exclusive istifadə ediləbilər.

Üzvi həlledici tərkibli səthlərdə istifadə: Səth 80 nömrəli sumbata kağızı ilə sürtülməli və Sobbinder ilə astarlanmalıdır. Sobbinder istifadəsindən sonra ən az 24 saat gözlənib Sobsan Exclusive istifadə ediləbilər.

Sobsan Exclusive hər növ səthlərdə 20-30 % su ilə incəldilərək 2-3qat istifadə edilir. Su ilə 20-30 % incəldərək 2-3 qat istifadə edilir.

İstifadə əsnasında qatlar arasında ən az 4 saat gözlənilməlidir. İstifadə ediləcək səthlərin temperaturu + 5 ºC-dən yüksək olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0 ºC-dən aşağı və +35 ºC-dən yüksək olmayan mühütlərdə, orijinal qablarında saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R22 – Udulması sağlamlığa zərərlidir.
 • S2 – Uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Sobsan extra elyaflı suvaq qarışığı

Ətraflı

Sobsan extra elyaflı suvaq qarışığı

Məhsulun Adı                : SOBSAN EXTRA ELYAFLI SUVAQ QARIŞIĞI

 

Məhsulun Qrupu           : Yüksək keyfiyyətli elyaflı suvaq qarışığı

 

Tərif                                : Sement və kvars qumu ilə istehsal olunmuş, elyaf və kimyəvi qatqılarla zəngin, səth məsaməliyinin minimum olmağı səbəbi ilə karbonasiyaya qarşı müqavimətli, tək komponentli təmir suvağıdır.

 

İstifadə sahələri:

Beton təmirində: Səthdə soyularaq tökülən bölgələrin və iri məsamələrin doldurulmasında,

pilləkanların qopmuş hissələri və dəmir beton təmirində istifadə olunur.

Beton dolğu işlərində: Tir, sütun, döşəmə, beton dirək, sədlərin çuxurlaşmış bölgələri, gəmi xizəklərinin dolğu işlərində istifadə edilir.

Betonun gücləndirilməsində: Zərər görmüş eyvanların, istinadgah və karnizlərin, karroziyaya məruz qalmış betonların, zəlzələdə ziyan görmüş betonların, su izolyasiyasından əvvəl novça və əlavə yerlərin təmiri və gücləndirilməsində istifadə olunur.

 

Xüsusiyyətləri/Üstünlükləri:

 • Yüksək yapışma gücünə malikdir.
 • Hamar və möhkəm səth meydana gətirir.
 • Şaxtaya və çatlamağa davamiyyətlidir.
 • Dəniz suyuna, kükürdlü sulara və aşındırıcı duzlara qarşı dayanıqlıdır.
 • 5-30 mm qalınlığa qədər tətbiq oluna bilər.

Sobsan extra elyaflı suvaq qarışığı

Texniki Xüsusiyyətləri   :

Rəng                                                                     : Boz

 

Hissəcik ölçüsü                                                     : 0-0.5 mm

 

Quru vahid ağırlığı                                              : 2000±100 kg/m³

 

İşləmə müddəti (20°C-də)                                   : 45 dəqiqə

 

Təzyiq müqaviməti (28 gün)                               : > 60 N/mm2

 

Əyilmə müqaviməti (28 gün)                              : > 8 N/mm2

 

Yapışma müqaviməti (28 gün)                           : > 2 N/mm2

 

Kapilyar su əmmə                                               : ≤ 0.5 kg/ m2h0.5

 

– Bu dəyərlər +23±2 ºC istilik və %50±5 nisbi rütubətli mühit üçün verilmişdir.

 

                                                                                             

 

Tətbiq xüsusiyyətləri :

Tətbiq temperaturu                                            : (+5°C) – (+35°C)

 

İstifadə müddəti                                                  : 25 dəqiqə

 

Quruma müddəti                                                 : 6 saat
Qarışdırma nisbəti                                               : 6 – 6,5 lt su / 25 kq quru qarışıq

 

 

Səth hazırlığı

Tətbiq olunacaq səth yağ, toz, boya, kir və s. kimi səthin yapışqanlığını zəiflədən maddələrdən təmizlənməlidir. Tətbiq edilmədən əvvəl səthdəki çatlar və boşluqlar SOBSAN təmir məhlulları ilə düzəldilməli, çox əmici səthlər nəmləndirilməli və ya SOBBİNDER ilə astarlanmalıdır.

 

Tətbiqetmə

 • Qarışdırma qabına alınan 5,5-6 litr suya 25 kq-lıq SOBSAN EXTRA Elyaflı Suvaq Qarışığı yavaş- yavaş boşaldılaraq topaq qalmayana qədər aşağı dövrlü mikserlə qarışdırılmalıdır.
 • Hazırlanan material 5-10 dəqiqə gözlədildikdən sonra 1-2 dəqiqə daha qarışdırılıb tətbiqə keçilməlidir.
 • Görüləcək iş metal mala ilə aparılmalıdır.
 • Tətbiqdən sonra, səth 24 saat boyunca müəyyən aralıqlarla nəmləndirilməlidir.
 • İdeal hava şəraitində və normal əmici səthlərdə təxminən 6 saat gözləmək lazım ikən, bu müddət, yay aylarında qısalır, qış aylarında artır.
 • Hazırlanan qarışıq 25 dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır.

 

Sərfiyyat

1-1,5 kq/m² (1 mm qalınlıq üçün)

 

Qablaşdırma

25 kq-lıq kraft kisələrdə

 

Saxlama müddəti

Açılmamış kisələrdə üst-üstə maksimum 10 kisə olmaqla, quru şəraitdə, birbaşa günəş işığı və şaxtadan qorunaraq saxlandığı müddətdə, son istifadə tarixi istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

 

Təhlükəsizlik tədbirləri / Xəbərdarlıqlar

 

 • +5ºC ilə +35ºC arasında istifadə olunmalıdır.
 • Hazırlanan məhlul içərisinə heç bir xarici material əlavə edilməməlidir.
 • İstifadə müddəti keçmiş qarışıq, su və ya quru məhlul ilə qarışdırılıb təkrar istifadə edilməlidir.
 • Uzun müddət günəşə məruz qalmış çox isti və donmuş səthlərə tətbiq olunmamalıdır.
 • Tətbiq edilməzdən əvvəl əmici səthlər isladılmalı və ya uyğun astar ilə astarlanmalıdır.
 • Material sement əsaslı olduğundan tozunu udmayın, cildə və gözə təmas etdirməyin.
 • Tətbiqdən sonra əllər və tətbiq alətləri bol su ilə yuyulmalıdır.
 • Sağlıq və təhlükəsizlik haqqında daha ətraflı məlumat üçün təhlükəsizlik məlumat kitabçasını oxuyun.

 

Zəmanət və Texniki Dəstək

 

 • Texniki sənəddəki məlumatlar təcrübələrimizə əsasən verilmişdir.
 • “Rəmzi S” firması məhsulun keyfiyyətindən və etibarlılığından məsuliyyət daşıyır.
 • Firmamızın mütəxəssisləri  idarəsində görülən işlər xaric, digər istifadəçilər tərəfindən tətbiq zamanı yaranan problemlərə “Rəmzi S” firması cavabdeh deyildir.
 • Texniki dəstək və ya ətraflı məlumat almaq üçün “Rəmzi S” firmasıyla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

 

 Təhlükə Xəbərdarlıqları   :

 

R 36/38     : Gözləri və cildi təhriş edər.

 

Təhlükəsizlik Xəbərdarlıqları   :

 

S 2             : Uşaqların əl çata biləcəyi yerlərden uzaq tutun.

S 28           : Cild ilə təmasında dərhal bol su ilə yuyun.

S 36/37/39 : İşləyərkən uyğun qoruyucu geyim, əlcək, eynək/maska istifadə edin.

 

Xi  : Təhriş edicidir.

 

Sobsan Silikon

Ətraflı

Təsvir

Yüksək elastikliyə və antibakteriallığa sahib silikondur və tez quruyur.

Daha çox

Sobsan Silikon

Əsas silikon
Saxlama müddəti 1 il
Dolum 0.280 ml
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Sobsan Silikon

Təsvir

Yüksək elastikliyə və antibakteriallığa sahib silikondur və tez quruyur.

Özəllikləri

Taxta, metal, keramika ilə çalışarkən, izolyasiya, su techizatı, PVC qapı və pəncərə montajı zamanı  istifadə edilir. Həmçinin duş kabinləri kimi şaquli səthlərdə də istifadə edilə bilər.

Tətbiq sahələri

Yapışdırılacaq səth ilk öncə quru, kir və yağdan təmiz olmalıdır. İstifadə etməzdən əvvəl silikonun uc hissəsi kəsilməli və tapanca ilə hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Səthə çəkdikdən sonra nəm mala ilə düzləşdirin. Silikonun tam quruması +250 dərəcədə 24 saatdır.

Təhlükəsizlik şərtləri

S2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S3/7/9: Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlayın.

S16 :  Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.

R 11  : Asanlıqla alovlana bilir.

R 22 : Udulduqda sağlamlıq üçün zərərlidir.

R 36 : Gözləri qıcıqlandırır.

S51:    Yalnız yaxşı havalandırma olan yerlərdə istifadə edin.

S 26:  Gözünüzə düşdükdə diqqətli təmizləyərək dərhal həkimə müraicət     edilməlidir.

Sobsan universal blok yapışdırıcısı

Ətraflı

Sobsan universal blok yapışdırıcısı

Məhsulun Adı                : SOBSAN UNİVERSAL BLOK YAPIŞDIRICISI

 

Məhsulun Qrupu           : Yüksək keyfiyyətli universal hörgü materialları yapıştırıcısı

 

Tərif                                : Sement və kvars qumu əsaslı, polimer yapışdırıcı və mineral qatqılarla zəngin olan, inşaat prosesinin icra imkanlarını yüngülləşdirən və sürətləndirən, xarici və daxili divarların hörgüsündə istifadə olunan, AZS 039-2000 standartına uyğun istehsal olunan ağ və boz rəngli bir universal hörgü materialları yapışdırıcısıdır.

 

İstifadə Sahələri             : İnşaat sektorunun sənaye və mülki tikinti sahələrinin daxili və xarici məkanlarında nəzərdə tutulan bütün hörgü işlərində məsaməli blokların, müxtəlif növ kərpiclərin, mişar daşlarının, keramzitobeton və başqa hörgü daş və blokların yapışdırılmasında istifadə olunur.

 

Xüsusiyyətləri/Üstünlükləri: Müqavimətli və uzun ömürlüdür. Yüksək yapışma müqavimətinə sahibdir, şaquli sürüşməz. Suya və şaxtaya qarşı dayanıqlıdır, yanmaz. Asan hazırlanır və tətbiq olunur. Tətbiq və vaxta qənaət baxımından çox sərfəlidir.

 

Sobsan universal blok yapışdırıcısı

Texniki Xüsusiyyətləri   :

Rəng                                                                     : Ağ və Boz

 

Başlanğıc yapışma müqaviməti                          : > 0.5 N/mm2

 

Rütubətli şəraitdə yapışma müqaviməti            : > 0.5 N/mm2

 

İsti şəraitdə yapışma müqaviməti                       : > 0.5 N/mm2

 

Soyuq şəraitdə yapışma müqaviməti                : > 0.5 N/mm2

 

Qabıq bağlama müddəti                                     : > ən az 10 dəqiqə

 

Sürüşmə                                                               : < ən çox 0,5 mm

– Bu dəyərlər +23±2 ºC tempratur və %50±5 nisbi rütubətli mühit üçün verilmişdir.

 

                                                                                             

 

Tətbiq xüsusiyyətləri :

Tətbiq temperaturu                                            : (+10°C) – (+30°C)

 

İstifadə müddəti                                                  : 25 dəqiqə

 

Qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddəti          : 3-5 dəqiqə
Qarışdırma nisbəti                                               : 6 – 6,5 lt su / 25 kq quru qarışıq

 

Qab ömrü                                                             : Max. 3 saat
İstifadəyə vermə müddəti                                   : Tətbiq etməzdən 24 saat sonra (Bu vaxt aşağı  temperaturda artar, yüksək temperaturda azalar)

 

 

 

 

 

Tətbiqetmə

 • Məsaməli hörgü bloklarının istifadəsi zamanı hava yağışlı, küləkli və ya tempratur +30°C-dan yüksək olarsa işin icrası tövsiyə olunmur.
 • Qarışdırma qabına alınan 6-6,5 litr suya 25 kq-lıq SOBSAN UNİVERSAL Blok Yapışdırıcı quru qarışığı yavaş- yavaş boşaldılaraq topaq qalmayana qədər aşağı dövrlü mikserlə qarışdırılmalıdır. Hazırlanan material 5 dəqiqə gözlədildikdən sonra 1-2 dəqiqə daha qarışdırılıb tətbiqə keçilməlidir.
 • Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayılmalıdır. Aralıqların tam dolmasına diqqət edilməlidir.
 • Hörgü materiallarının üzərinə yayılan yapışdırıcının qalınlığı 6-10 mm olmalıdır.
 • Qurumağa başlayan yapışdırıcının üzərinə su və toz əlavə etmək lazımdır.
 • İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət olunmur.

 

Sərfiyyat

 

SOBSAN UNİVERSAL Blok Yapışdırıcısı
(kq)
Qarışdırılacaq suyun miqdarı (litrlə)
25 kq quru qarışıq üçün
Qalınlığa görə quru qarışığın sərfiyyatı (kq/m²)
1 mm 3 mm 6 mm
25 6-6,5 1,28 3,75 7.30

Sərfiyyat hörgü materiallarının növündən asılı olaraq dəyişə bilər.

 

Qablaşdırma

25 kq-lıq kraft kisələrdə

 

Saxlama müddəti

Açılmamış kisələrdə üst-üstə maksimum 10 kisə olmaqla, quru şəraitdə, birbaşa günəş işığı və şaxtadan qorunaraq saxlandığı müddətdə, son istifadə tarixi istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

 

Təhlükəsizlik tədbirləri / Xəbərdarlıqlar

 

 • +10ºC ilə +30ºC arasında istifadə olunmalıdır.
 • Hazırlanan məhlulun içərisinə heç bir xarici material əlavə edilməməlidir.
 • İstifadə müddəti keçmiş qarışıq, su və ya quru məhlul ilə qarışdırılıb təkrar istifadə edilməlidir.
 • Uzun müddət günəşə məruz qalmış çox isti və donmuş səthlərə tətbiq olunmamalıdır.
 • Tətbiq edilməzdən əvvəl əmici səthlər isladılmalı və ya uyğun astar ilə astarlanmalıdır.
 • Material sement əsaslı olduğundan tozunu udmayın, cildə və göze təmas etdirməyin.
 • Sağlıq və təhlükəsizlik haqqında daha ətraflı məlumat üçün təhlükəsizlik məlumat kitabçasını oxuyun.

 

Zəmanət və Texniki Dəstək

 

 • Texniki sənəddəki məlumatlar təcrübələrimizə əsasən verilmişdir.
 • “Rəmzi S” firması məhsulun keyfiyyətindən və etibarlılığından məsuliyyət daşıyır.
 • Firmamızın mütəxəssisləri  idarəsində görülən işlər xaric, digər istifadəçilər tərəfindən tətbiq zamanı yaranan problemlərə “Rəmzi S” firması cavabdeh deyildir.
 • Texniki dəstək və ya ətraflı məlumat almaq üçün “Rəmzi S” firmasıyla əlaqə saxlaya bilərsiniz.
 

Təhlükə Xəbərdarlıqları   :

 

R 36/38     : Gözləri və cildi təhriş edər.

 

Təhlükəsizlik Xəbərdarlıqları   :

 

S 2             : Uşaqların əl çata biləcəyi yerlərden uzaq tutun.

S 28           : Cild ilə təmasında dərhal bol su ilə yuyun.

S 36/37/39 : İşləyərkən uyğun qoruyucu geyim, əlcək, eynək/maska istifadə edin.

 

 

Xi  : Təhriş edicidir.

 

Sobsaten

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer emülsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, yarımat görünüşlü bir divar boyasıdır.

Daha çox

Sobsaten

Əsas akrilik kopolimer
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 120 +/- 10
Qatı maddə % 60 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,34 +/- 0,01 qr / ml
Sərfiyyat 9-11 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma müddəti- 20 dəqiqə
Adi halda- 6 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 15 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 3,5 kq, 10 kq, 22 kq
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC – Azərbaycan

 

Sobsaten

Özəllikləri

Hər cür səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır. Elastikliyi sayəsində çatlamaz, tökülməz. Mükəmməl bəyazlığa və örtücülüyə sahibdir. Su ilə silinmə və yuyulmaya davamlıdır. Tənəffüs edəbilmə özəlliyi ilə divardakı rütubətin xaric edilməsinə kömək olur və çox asan bir çəkildə tətbiq edilir,tez quruyur. Rəngləri solmaz.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların iç hissələrində beton, qaz beton, alçı, suvaq və buna bənzər divarlarda uyğun astarla istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobsaten istifadə edilmədən öncə qabarmış, yarı qopmuş və qeyri sağlam görünüşlü səthlər təmizlənməli, yağ, toz və kir kimi yapışmanı azaldıcı maddələr su ilə silinərək təmizlənməli, lazim olduqda səthdəki çuxur və çatlar Sobexpas məcun ilə düzəldilməli və Sobbinder ilə astarlanmalıdır. Astar uygulamasından bir gün sonra Sobsaten 2-3 qat olaraq çəkilməlidir. Sobsaten köhnə sintetik boyalı səthə çəkiləcəksə, səth sumbatlanmalı, səth tozlardan təmizləndikdən sonra Sobsaten çəkilə bilər. Birinci qat tətbiq edildikdə 4 həcim boya 2 həcim su ilə, ikinci qat tətbiq edildikdə isə 4 həcim boya 1 həcim su ilə incəltilərək fırça və rulo ilə 1-2 qat çəkili. Qatlar arasında 4-6 saat gözləmək lazımdır. Boyama +50 C üzərində, % 80 rütubətin altında edilməlidir.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 00 C altında və +350 C üstündə olmayan mühitdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafizə edin. Donmaqdan qoruyunuz.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlləri çata biləcəkləri yerden uzaq tutun.

Sobsilex

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer + silikon emülsiya əsaslı, mat quruluşda, uzun ömürlü bir boyadır.

Daha çox

Sobsilex

Əsas akrilik kopolimer + silikon
Durulaşdırıcı su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 140 +/- 10
Qatı maddə % 64 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,56 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 9-11 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toz quruma – 1-2 saatSərt quruma – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 10 lt, 25 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

Sobsilex

Özəllikləri

İstifadə olunduğu səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır,çatlamaz və qopmaz.
Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər cür hava şərtlərinə, dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür.Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar.
Rəngləri solmaz.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların üz hissəsində hər cür divar və səthlərdə boya olaraq istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobsilex prim tətbiq edilmədən əvvəl qabarmış və qeyri-sağlam görünümlü səthlər qazınmalı, yağ və kir silinərək təmizlənməli, sonra astarlanmalıdır. Lazım gəldikdə səthdəki çuxur və çatlar Sobexpas məcun ilə düzeldilməlidir. Tətbiq zamanı 1 həcm astar 1 həcm su ilə incəltilərək 1-2 qat sürülür. Fırça və rulo ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlədilməlidir. Boyanın tətbiqi +50 C üzərində, % 80 rütubətin altında olunmalıdır. Yəni suvanmış səthlərdə 21 gün ( 200 C-də) suvanmanın möhkəmlənməsi gözlənilməlidir.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 00 C altında və +350 C üstündə olmayan mühitdə orginal qutularda ağzı bağlı şəkildə mühafizə edin. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S2 – Uşaqlarınızdan uzaq bir mühitdə tutulmalıdır.

Sobsilex Prim

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer + silikon emülsiya əsaslı, yarı şəffaf quruluşda, uzun ömürlü bir astardır.

Daha çox

Sobsilex Prim

Əsas akrilik kopolimer + silikon
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 80 +/- 10
Qatı maddə % 59 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,39 +/- 0,01 qr / ml
Sərfiyyat 15 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toz hopmaması üçün quruma müddəti – 1-2 saat
Tam quruma – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 7,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC – Azərbaycan

 

Sobsilex Prim

Özəllikləri

Tətbiq edildiyi səthə mükəmməl bir yapışma göstərir. Nəmə qarşı özəlliyi sayəsində yağış sularının sızmasının qarşısını alır. Üzərinə çəkiləcək boya üçün sağlam bir zəmin hazırlayır. Tənəffüs edəbilmə özəlliyi ilə divardakı rütubətin xaricə atılmasının qarşısını alar. Tətbiq edilmiş səthin  su hopmasını azaldaraq boya sərfiyyatını azaldır.

Tətbiq edildiyi sahələri

Binaların üz və iç hissələrində hər cür divar və səthlərdə astar olaraq istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobsilex prim istifadə edilməzdən əvvəl qabarmış və qeyri sağlam görünüşlü səthlər qazılmalı, yağ və kir silinərək təmizlənməli, sonra astarlanmalıdır. Lazım gəldikdə səthdəki çuxur və çatlar Sobexpas məcun ilə düzeldilməlidir. İs prosesində 1 lirt astar 1 litr su ilə incəltilərək 1-2 qat tətbiq edilir. Fırça və rulo ilə çəkilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. Proses +50 C üzərində, % 80 rütubətin altında edilməlidir. Yeni suvanmış səthlərdə 21 gün ( 200 C-də) suvağın möhkəmlənməsini gözləmək lazımdır.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan , 00 C altında və +350 C üzərində olmayan mühitlərdə orjinal bağlamalarda ağzı qapalı şəkildə mühafaza edin. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S2 – Uşaqlardan uzaq tutulmalıdır.

Sobtavan

Ətraflı

Təsvir

High quality acryl copolymer emulsion based decorative matt white paint for ceilings.

Daha çox

Sobtavan

Əsas akrilik kopolimer
İncəltici su
Rəng
Viskositi ( 250 С-də) 140 +/- 10 KU
Qatı maddə % 72 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,74 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 11-13 m2 / lt
Quruma müddəti  (250 С-də) toxunmaq üçün quruma- 1-2 saat
tam quruma – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 8 +/- 1
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 3,5 kq, 10 kq, 25 kq
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Sobtavan

Təsvir
Akrilik kopolimer emülsiya əsaslı, binaların tavanlarında istifadə edilən, mat görünüşlü, mükəmməl beyazlıqda bir boyadır.

Özəllikləri
İstifadə edildiyi səthə mükəmməl yapışma göstərir. Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər höv hava şərtlərinə, dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı son dərəcə dözümlüdür. Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar. Çox elastikdir, çatlamaz, tökülməz. Rəngləri solmaz.

Tətbiq sahələri
Binaların iç hissələrində olan tavan hissələrdə istifadə edilir. Tavan xaricində istifadəsi tövsiyyə edilmir.

Tətbiq üsulları
Sobtavan çəkilməzdən əvvəl səth kir, yağ, toz və qum kimi yapışmaya mane olacaq maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Səth Sobbinder ilə astarlandıkdan sonra Sobtavan çəkilir. Birinci qat tətbiq edildikdə 4 həcm boya 2 həcm su ilə, ikinci qat tətbiq edildikdə 4 həcm boya 1 həcm su ilə incəltilərək 2 qat olmaqla tətbiq edilir. Fırça və rulo ilə çəkilir. Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. Tətbiq edilmə +50 C üzərində,  80% rütubətin altında edilməlidir.

Saxlanma şərtləri
Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0º C aşağı və + 35º C yuxarı olmayan mühitlərdə orijinal qablarında ağzı bağlı şəkildə saxlayın. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri
S2 uşaqların əl çatdığı yerlərdən uzaq tutun.

Sobvernik

Ətraflı

Təsvir

Uretan – alkid bağlayıcı əsaslı yüksək keyfiyyətli parlaq lakdır.

Daha çox

Sobvernik

Əsas uretan alkid
İncəltici həlledici
Rəng şəffaf
Viskositi ( 250 С-də) 80 +/- 10
Qatı maddə % 58 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 0,92 + 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 16-18 m2 / lt
Quruma müddəti ( 250 С-də) toxunmaq üçün quruma – 1-2 saat
toz hopmaması üçün quruma – 2-3 saat
tam quruma – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 91
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Sobvernik

Özəllikləri
Asanlıqla tətbiq edilir. Cızılmaya qarşı çox dözümlüdür. Parlaqlığı və parlaqlıq qalıcılığı mükəmməldir. Tətbiq edildiyi səthləri çay, qəhvə kimi gec təmizlənən maddələrə qarşı qoruyur. Elastik tərkibdədir, çatlamaz. Sabun və ya digər təmizləyici vasitələrlə rahat bir şəkildə təmizlənə bilir.

Tətbiq edildiyi sahələr
Hər cür parket, kafel və mozaikaların kimyəvi və fiziki təsirlərindən qorunması məqsədi ilə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları
Sobvernik çəkiləcək səthlər quru və təmiz olmalıdır. Laklı və ya mum cilalı parketlər hamarlanaraq, parlatılmış mozaika səthlər isə mum təbəqəsindən tamamilə təmizlənərək laklanmalıdır. Parketdəki çuxur və aralıqlar məcunla doldurulur. Məcun quruduqdan sonra artıq qalan hissələr hamarlanmalıdır. Sobvernik ilk qat çəkilmədə 15-20% Sin-tiner ilə incəltilməlidir. Bu şəkildə lak səthə daha yaxşı hoparaq üzərinə vurulacaq lakın yapışma özəlliyini artırır. İkinci və üçüncü qatlar isə incəltilmədən tətbiq edilməlidir. Qatlar arasında 5-6 saat gözlənilməlidir. Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu + 50 C üzərində olmalıdır.

Təhlükəsizlik şərtləri

S 2 – Uşaqların əl çatdığı yerlərdən uzaq tutun.
S 3/7/9 – Qabını yaxşı bağlı halda, sərin yerdə saxlayın.
S 16 – Yanıcı mənbələrdən uzaq tutun. Siqaret çəkməyin.
R 11 Alovlana bilər.
R 20/21/22 Tənəffüs edildiyində, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.
S 51 Yalnız yahşı havalandırılan yerlərdə istifadə ediniz.

Sobvernik Mat

Ətraflı

Təsvir

Üretan – alkid bağlayıcı əsaslı, yüksək keyfiyyətli mat bir lakdır.

Daha çox

Sobvernik Mat

Əsas üretan-alkid
İncəltici Həlledici
Rəng Şəffaf
Viskozite (250 С-də) 145 +/- 10
Qatı maddə % 60 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 0,92 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 16-18 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Daha tez quruma- 1-2 saat
Tez quruma – 2-3 saatAdi halda – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 10 +/- 2
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

Sobvernik Mat

Özəllikləri

Asan tətbiq edilir. Cızılmaya qarşı çox dayanıqlıdır. Səthdə qalıcılığı mükəmməldir. Tətbiq edildiyi səthləri çay, qəhvə kimi maddələrə qarşı koruyur. Elastik tərkiblidir, çatlamaz. Sabunlu və ya adi su ilə rahatlıqla təmizlənə bilər.

Tətbiq edildiyi sahələr

Hər cür parket, taxta və mozaikaların kimyəvi və fiziki təsirlərindən qorunması məqsədilə istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobvernik tətbiq ediləcək səthlər quru və təmiz olmalıdır. Vernikli və ya mum cilalı parketlər mütləq cilalanaraq, parlatılmış plitə və mozaik səthlər isə mum təbəqəsindən tamamən təmizlənərək laklanmalıdır. Parketdəki çuxur və aralıqlar yonqar-lak qarışığı ilə çəkiləcək məcunla doldurulur. Məcun quruduqdan sonra artıqlar sumbatlanır. Sobvernik ilk qat şəkilmədə 15-20% Sin-tiner ilə incəltilməlidir. Bu şəkildə lak səthə daha yaxşı hoparaq üzərinə vurulacaq lakın yapışma özəlliyini artırır. İkinci və üçüncü qatlar isə incəltilmədən tətbiq edilməlidir. Qatlar arasında 5-6 saat gözlənilməlidir. Tətbiq ediləcək səthin istiliyi + 50 C üzərində olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların əlləri çata biləcək yerdən uzaq tutun.
 • S 16 – Tezalışan əşyalardan uzaq tutun və yaxınlıqda siqaret çəkmək olmaz.
 • S 3/7/9 – Qabı, bağlanmış halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Alışabiləndir. Parlaqlıq nöqtəsi +370C.
 • R 20/21/22 – Tənəffüs halında, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

Sobvernik Yarımat

Ətraflı

Təsvir

Üretan – alkid bağlayıcı əsaslı, tək tərkibli yüksək keyfiyyətli yarımat bir lakdır.


Daha çox

Sobvernik Yarımat

Əsas üretan-alkid
İncəltici Həlledici
Rəng Şəffaf
Viskozite (250 С-də) 145 +/- 10
Qatı maddə % 60 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 0,92 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 16-18 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Daha tez quruma – 1-2 saatTez quruma – 2-3 saatAdi halda- 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 40 +/- 2
Saxlanma müddəti 3 il
Dolum 0,75 lt, 2,5 lt, 15 lt
İstehsalçı Rəmzi-S MMC – Azərbaycan

Sobvernik Yarımat

Özəllikləri
Asanlıqla tətbiq edilir. Cızılmaya qarşı çox dözümlüdür. Səth üzərində qalıcılığı mükəmməldir. Tətbiq edildiyi səthləri çay, qəhvə kimi gec təmizlənən maddələrə qarşı qoruyur. Elastik tərkibdədir, çatlamaz. Sabun və ya digər təmizləyici vasitələrlə rahat bir şəkildə təmizlənə bilir.

Tətbiq edildiyi sahələr
Hər cür parket, kafel və mozaikaların kimyəvi və fiziki təsirlərindən qorunması məqsədi ilə istifadə edilir.

Uygulama şekli

Sobvernik uygulanacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Vernikli veya mum cilalı parkeler, mutlaka sistre ile cilalanarak, parlatılmış karo ve mozaik yüzeyler ise mum tabakasından tamamen temizlen erek verniklenmelidir. Parkedeki çukur ve aralıklar talaş-vernik karışımı ile yapılacak macunla doldurulur. Macun kurudukdan sonra fazlalıklar zımparalanır. Sobvernik ilk kat uygulamada % 15-20 Sin-tiner ile inceltilmelidir. Bu şekilde vernik yüzeye daha iyi sinerek üzerine vurulacak verniğin yapışma özelliğini artırır. İkinci ve üçüncü katlar ise inceltilmeden uygulanmalıdır. Katlar arasında 5-6 saat beklenmelidir. Uygulanacak yüzeylerin sıcaklığı + 50 C üzerinde olmalıdır.

Saxlanma şərtləri

 • S 2 – Uşaqların olduğu sahələrdən uzaq tutun.
 • S 16 – Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkməyin.
 • S 3/7/9 – Qabı, bağlanmış halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • R 10 – Asanlıqla alovlana bilir. Parlaqlıq nöqtəsi +370C.
 • R 20/21/22 – Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.
 • S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

Supermat

Ətraflı

Təsvir

Alkid bağlayıcı tərkibli, keyfiyyətli, mat görünüşlü dekorativ boyadır.

Daha çox

Supermat

Əsas alkid
İncəltici həlledici
Rəng
Viskozite (250С-də) 700 +/- 50
Qatı maddə % 82 +/- 1
Yoğunluq (200С-də) 1,61 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 12-15 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) toxunmaq üçün quruma müddəti – 1 saat
toz hoppmaması üçün quruma müddəti – 2 saat
tam quruma – 8-10 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 1 lt, 4,5 lt, 25 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Supermat

Xüsusiyyətləri

İstifadəsi asandır və fırçanın izini saxlamaz. Kimyəvi və fiziki təsirlərə qarşı müqaviməti yüksəkdir. Örtücülüyü və bəyazlığı mükəmməldir. Zaman keçdikcə saralmaz, qabarmaz və tökülməz.

İstifadə yerləri

Binaların daxili və xarici hissələrində divar, taxta, metal, gips kimi hər növ səthlər üzərinə sonqat olaraq vurulur. Supermat mətbəə və poliqrafiyada, şəkil və asma reklam bənzəri işlərdə istifadə edilir.

İstifadə şəkli

Supermat istifadə ediləcək səthlər, yapışmağı azaldıcı köhnə boya qalıqlarından, yağ, kir və pasdan tamamilə təmizlənməlidir. Metal səthlər təmizlənib Antipas ilə astarlandıqdan, yeni taxta səthlər isə tilişkələr sürtülüb və Mobitex ilə doyurulduqdan sonra Supermat istifadə edilməlidir. Supermat fırça və rulo ilə istifadələrdə 15-20 %, boya püskürdücü ilə istifadələrdə 20-25 % Sin-tiner ilə incəldilməli, yaxşıca qarışdırılmalı və iki qat olaraq istifadə edilməlidir. Qatlaq arası gözləmə müddəti mühit temperaturundan asılı olaraq 6-8 saatdır.

Saxlama şərtləri

S 2 uşaqların əl çatdığı yerlərdən uzaq tutun

S 16 yanıcı mənbələrdən uzaq tutun. Siqaret çəkməyin.

S 3/7/9 qabını, yaxşı bağlı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə saxlayın.

Təhlükəsizlik şərtləri

R 10 alovlana bilər. Parlama nöqtəsi +44º C

R 20/21/22 tənəffüs edildiyində, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.

S 51 yalnız yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə ediniz.

Saxlama müddəti 3 il

Sutut

Ətraflı

Təsvir

Akrilik kopolimer mat quruluşda, uzun ömürlü bir boyadır.

Daha çox

Sutut

Əsas akrilik kopolimer + silikon
İncəltici su
Rəng
Viskozite (250 С-də) 140 +/- 10
Qatı maddə % 64 +/- 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,56 +/- 0,01 qr / ml
Sərfiyyat 9-11 m2 / lt
Quruma müddəti (250 С-də) Toxunmaq üçün quruma müddəti – 1-2 saat
Adi halda – 24 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 7 +/- 1
Saxlanma müddəti 2 il
Dolum 10 lt, 25 lt
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC – Azərbaycan

 

 

Sutut

Özəllikləri

İstifadə olunduğu səthə yahşı yapışır,çatlamaz və qopmaz.
Yağış, nəm, günəş şüaları kimi hər cür hava şərtlərinə, dəniz sahillərindəki duzlu nəmin mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür.Tənəffüs edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti bayıra atar.
Rəngləri solmaz.

Tətbiq edildiyi sahələr

Binaların üz hissəsində hər cür divar və səthlərdə boya olaraq istifadə edilir.

Tətbiq üsulları

Sobsilex prim tətbiq edilmədən əvvəl qabarmış və qeyri-sağlam görünümlü səthlər qazınmalı, yağ və kir silinərək təmizlənməli, sonra astarlanmalıdır. Lazım gəldikdə səthdəki çuxur və çatlar Sobexpas məcun ilə düzəldilməlidir. Tətbiq zamanı 1 həcm boya 1 həcm su ilə incəltilərək 1-2 qat sürülür. Fırça və rulo ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında 1 saat gözlədilməlidir. Boyanın tətbiqi +50 C üzərində, % 80 rütubətin altında olunmalıdır. Yəni suvanmış səthlərdə 21 gün ( 200 C-də) suvanmanın möhkəmlənməsi gözlənilməlidir.

Saxlanma şərtləri

Birbaşa günəş işığı almayan, 00 C altında və +350 C üstündə olmayan mühitdə orginal qutularda ağzı bağlı şəkildə mühafizə edin. Donmaqdan qoruyun.

Təhlükəsizlik şərtləri

 • S 2 – Uşaqlarınızdan uzaq bir mühitdə tutulmalıdır.

Yol Boyası

Ətraflı

Təsvir

Alkid və xlorlu kauçuk əsaslı yol cizgi və işarələmə boyasıdır.

Daha çox

Yol Boyası

Əsas alkid + xlorlu kauçuk
İncəltici Sobyol həlledici
Rəng ağ, sarı
Viskozite (at 250 С) 700 +/- 50
Qatı maddə % 80 + 1
Yoğunluq (200 С-də) 1,70 +/- 0,01 gr / ml
Sərfiyyat 6-7 m2 / lt
Quruma müddəti (250С-də) toxunmaq üçün quruma – 15 dəqiqə
tam quruma – 1 saat
Parlaqlıq (600 Gardner) 5 +/- 1
Saxlama müddəti 2 il
Dolum 15 l
İstehsalçı “Rəmzi-S” MMC Azərbaycan

 

Yol Boyası

Təsvir

Alkid və xlorlu kauçuk əsaslı yol cizgi və işarələmə boyasıdır.

Özəllikləri

Aşınmaya qarşı davamlı, mat görünüşdədir və tez quruyur. Yapışma gücü çox yüksəkdir.

Tətbiq sahələri

Her cür yol, piyada keçidi, bardür və avtopark işarələmələrində istifadə etmək üçün formulə edilmişdir.

Tətbiq üsulları

Sobyol tətbiq ediləcək səthlər, yapışmanı azaldan hər cür toz, kir və palçıqdan tamamilə təmizlənməli və quru olmalıdır. Tətbiqetmə xüsusi sprey ilə boya atan vasitələr və ya tapanca ilə edilə bilər. İstənildikdə fırça və rulo da istifadə edilə bilər. Sobyol istifadə etməzdən əvvəl 10-15 % Sobyol həlledici ilə incəldilməlidir. Lazım gəldikdə incəltmə üçün toluol, Sel tiner kimi həlledicilər də istifadə edilə bilər. Bu hallarda incəltmədən əvvəl bir miqdar boya və həlledici kiçik bir miqdar incəltilməli, boyada kəsilmə, çürümə kimi bir halın olub olmamasına nəzarət edilməlidir. Sobyol boyası tamamilə sintetik həlledici ile incəltilə bilməz.

Təhlükəsizlik şərtləri
S2: Uşaqların əlləri çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
S3/7/9: Qutunu yaxşı bağlanmış şəkildə, sərin və yaxşı havalandırılan yerlərdə saxlayın.
S16: Alışdırıcılardan uzaq tutun, siqaret çəkilməməlidir.

R 10: Alovlana bilir. Parlaqlıq nöqtəsi + 350 C

R 20/21/22: Nəfəs aldıqda, dəri ilə təmasta, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.